Tallerken og bestik

Nordisk undersøgelse vil se på kost, sundhed og bæredygtighed

torsdag 23 sep 21

Kontakt

Sisse Fagt
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 22

Den næste nordiske undersøgelse af kost, fysisk aktivitet og overvægt vil blive gennemført med et større fokus på at afdække, hvor sundt og bæredygtigt børn og voksne i Norden spiser. Ændringen kommer, efter undersøgelsesmetoden er blevet set efter i sømmene af kostforskere fra bl.a. DTU.

DTU Fødevareinstituttet har i samarbejde med forskere fra Finland, Island, Norge og Sverige gennemført to fællesnordiske befolkningsundersøgelser af kost, fysisk aktivitet og overvægt for Nordisk Ministerråd i henholdsvis i 2011 og 2014.

Undersøgelserne er baseret på interviews med et repræsentativt udsnit af 7-12-årige børn og 18-65-årige voksne. Deltagerne bliver stillet spørgsmål om bl.a. kost, fysisk aktivitet, skærmtid, alkohol, rygning, højde og vægt.

Ved hjælp af undersøgelsernes data kan myndigheder og sundhedsaktører følge befolkningens sundhedsadfærd og søsætte målrettede initiativer som kan bidrage til at forebygge udbredelsen af sygdomme som hjerte-kar-sygdomme og type 2 diabetes. 

En arbejdsgruppe med deltagelse af tre ernæringsforskere fra DTU Fødevareinstituttet anbefaler at udbygge undersøgelsen, så data også kan bruges til at vurdere, hvor bæredygtigt børn og voksne i de nordiske lande spiser.

Nordisk Ministerråd har besluttet, at en tredje fællesnordisk befolkningsundersøgelse af sundhedsadfærd og bæredygtighed i Norden skal sættes i gang i 2023.

Sammenlignelige data på tværs af de nordiske lande

Den fællesnordiske befolkningsundersøgelse gennemføres, fordi der er behov for at sammenlignelige data inden for kost, fysisk aktivitet og overvægt i Norden, når der evt. igangsættes nordiske sundhedsinitiativer.

De fem nordiske lande gennemfører alle deres egne nationale kost- og sundhedsundersøgelser med de bedst egnede metoder i det pågældende land. Landene afviger fra hinanden med hensyn til f.eks. befolkningstæthed, madkultur og strategi for berigelse. Som følge heraf er undersøgelsernes resultater ikke helt sammenlignelige.

På en workshop i november 2020 har kostforskere fra de fem nordiske lande diskuteret forskellene i kost- og næringsstofberegningerne mellem landene. Deltagerne på workshoppen diskuterede også udfordringer i landenes undersøgelsesdesigns samt muligheder for at generere mere sammenlignelige resultater.

Summen af deres diskussioner har Nordisk Ministerråd udgivet i en rapport.

Læs mere

Gå til Nordisk Ministerråds website for at downloade rapporten med ekspertgruppens evaluering af undersøgelsesmetoden: The Nordic Monitoring System. Basis for decision on 3rd data collection og rapporten fra workshoppen om de nordiske landes egne undersøgelsesmetoder: Nordic network on dietary survey methodology 2019-2020.

Find resultaterne fra de to første fællesnordiske befolkningsundersøgelser på DTU Fødevareinstituttets website: Monitorering af kost, fysisk aktivitet og overvægt i de nordiske lande.