Photo: Centers for Disease Control and Prevention

Temasite sætter spot på kampen mod antibiotikaresistens

tirsdag 16 feb 16
|

Kontakt

Frank Møller Aarestrup
Professor, afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 81

Danmarks erfaringer med at mindske antibiotikaforbrug og -resistens gennem de sidste 20 år bliver ofte fremhævet som det gode eksempel i udlandet. DTU Fødevareinstituttet har været med fra starten og har siden 1995 forsket på området og bidraget med tekniske løsninger til at nedbringe forbruget af antibiotika og forekomsten af resistente bakterier. Gå på opdagelse i DTU Fødevareinstituttets nye temasite om antibiotikaresistens.

Antibiotikaresistens er ifølge WHO en af de største trusler mod menneskers sundhed. DTU Fødevareinstituttets forskning har gennem de sidste 20 år bidraget til at identificere de risikofaktorer, der skaber resistens i fødevarekæden i Danmark og globalt. Den viden bruger instituttet til at rådgive myndigheder og organisationer i Danmark og internationalt om, hvordan resistensen kan mindskes.

Instituttets forskningsresultater har blandt andet været med til at bane vejen for det danske forbud mod antibiotiske vækstfremmere. Instituttets forskere er også frontløbere i at kortlægge, samle og analysere bakteriers DNA-profil ved hjælp af helgenomsekventering. Sammen med kollegaer fra DTU Systembiologi, står DTU Fødevareinstituttets forskere i spidsen for et stort EU-projekt, som skal udvikle en platform for sekventeringsdata, som vil gøre det nemmere at opdage og reagere på fund af nye resistensgener.

Desuden er DTU Fødevareinstituttet en af parterne bag DANMAP-programmet, som overvåger brugen af antibiotika til mennesker og dyr samt forekomsten af antibiotikaresistens blandt bakterier i dyr, mennesker og fødevarer i Danmark. Overvågningsprogrammet har inspireret udviklingen af lignende overvågningsstrategier verden over.

Læs mere

Gå på opdagelse i DTU Fødevareinstituttets nye temasite om antibiotikaresistens og læs mere om instituttets aktiviteter og forskningsresultater på området.

På instituttets website kan du også finde temasites om ernæring og kostvaner, kemikaliepåvirkninger, risikovurdering samt sygdomsfremkaldende mikroorganismer. Flere vil med tiden blive føjet til.

Så du gerne andre temaer foldet ud på www.food.dtu.dk, kan du udfylde denne formular.