Frugt og grønt. Foto: Shutterstock | Fruit and vegetables. Photo: Shutterstock

Pesticidrester i kosten 2. kvartal 2022

Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed
I alt 633 fødevareprøver er udtaget i forbindelse med den danske pesticidkontrol for 2. kvartal 2022. For seks af prøverne har DTU Fødevareinstituttet vurderet, at indholdet enten udgør en sundhedsmæssig risiko, eller at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes.

Hvert kvartal rapporterer DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen resultater fra den danske pesticidkontrol.

Rapporten for 2. kvartal 2022 omfatter resultater for 633 konventionelle eller økologiske stikprøver og mistankeprøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter, babymad og animalske produkter, som er analyseret for pesticidrester.

I seks prøver er der fundet pesticidrester i koncentrationer over grænseværdien, hvor det enten er vurderet, at indholdet udgør en sundhedsmæssig risiko, eller at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes. 

Det drejer sig om:

Chlorpyrifos i tørrede linser fra ukendt land
Chlorpyrifos i pære fra Kina
Aldrin+dieldrin og heptachlor i en prøve af squash fra Holland
Heptachlor i en prøve af squash fra Holland
Tricyclazol, thiamethoxam og imidacloprid i ris fra Indien
Buprofezin i peberfrugt fra Tyrkiet

Når pesticidindholdet i en fødevare overskrider grænseværdien, må fødevaren ikke sælges. Vurderes det, at indholdet kan udgøre en sundhedsmæssig risiko, bliver fødevaren også tilbagekaldt fra markedet, og en notifikation kan blive sendt via EU’s advarselssystem for foder og fødevarer, RASFF. Der er udsendt seks RASFF- notifikationer i forbindelse med fund af pesticidrester i 2. kvartal 2022.
I én prøve af økologiske kartofler fra Danmark er der fundet indhold af chlorpropham under grænseværdien. Det er endnu ikke afklaret, om indholdet vurderes at være i overensstemmelse med varestandarden eller ej. I én prøve af økologiske spæde salatblade fra Danmark er der fundet indhold af boscalid og dithiocarbamater under grænseværdien, hvor det heller ikke er afklaret, om indholdet vurderes at være i overensstemmelse med varestandarden eller ej.

Læs mere

Se kvartalsopgørelsen: Pesticider i kosten, Pesticidkontrol af fødevarer, 2. kvartal 2022 (pdf). Kvartalsopgørelsen er udelukkende en opgørelse af de prøver, som er analyseret i det kvartal.

Resultaterne fra Fødevarestyrelsens pesticidkontrol vil blive rapporteret mere indgående i den årlige rapport om pesticidrester i fødevarer, som DTU Fødevareinstituttet udarbejder i samarbejde med Fødevarestyrelsen. Rapporten publiceres i sidste halvdel af året efter det år, hvor prøverne er udtaget.

Find kvartalsrapporten og tidligere årsrapporter samt flere oplysninger om pesticidrester på DTU Fødevareinstituttets website.