Photo: Colourbox.com

Pesticidrester i kosten 1. kvartal 2022

Fødevarer, fisk og landbrug Fødevaresikkerhed
I alt 585 fødevareprøver er udtaget i forbindelse med den danske pesticidkontrol for 1. kvartal 2022. For 15 af prøverne har DTU Fødevareinstituttet vurderet, at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes.

Hvert kvartal rapporterer DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen resultater fra den danske pesticidkontrol.

Rapporten for 1. kvartal 2022 omfatter resultater for 585 konventionelle eller økologiske stikprøver og mistankeprøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter, babymad og animalske produkter, som er analyseret for pesticidrester.

I 15 prøver er pesticidrester fundet i koncentrationer over grænseværdien, hvor det er vurderet, at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes.

Det drejer sig om:

 • Chlorpyrifos i fennikelfrø fra Indien
 • Chlorpyrifos i korianderfrø fra ukendt land
 • Chlorpyrifos i knækkede hvedekerner fra Indien
 • Chlorpyrifos i fuldkornshvedemel fra Indien
 • Tricyclazol i ris fra Pakistan
 • Chlorpyrifos i tørret merian fra Libanon
 • Chlorpyrifos i ris fra Bangladesh
 • Chlorpyrifos og carbendazim og benomyl i tørret oregano fra Tyskland
 • Carbendazim og benomyl i chilli fra Uganda
 • Carbendazim og benomyl i sød basilikum fra Thailand
 • Tricyclazol og carbendazim og benomyl i ris fra Indien
 • Tricyclazol i to prøver af ris fra Indien
 • Ethylenoxid i to prøver af sort peber fra Indien

Overskrider pesticidindholdet i en fødevare grænseværdien, må den ikke længere sælges. Vurderes det, at indholdet kan udgøre en sundhedsmæssig risiko, bliver fødevaren også tilbagekaldt fra markedet, og en notifikation kan blive sendt via EU’s advarselssystem for foder og fødevarer, RASFF. 13 RASFF notifikationer er sendt i forbindelse med fund af pesticidrester i 1. kvartal 2022.

I én prøve af økologiske blåbær fra Chile er indhold af fenhexamid fundet. Det er endnu ikke afklaret, om indholdet vurderes at være i overensstemmelse med varestandarden eller ej.

Læs mere

Se kvartalsopgørelsen: Pesticider i kosten, Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2022 (pdf). Kvartalsopgørelsen er udelukkende en opgørelse af de prøver, som er analyseret i det kvartal.

Resultaterne fra Fødevarestyrelsens pesticidkontrol vil blive rapporteret mere indgående i den årlige rapport om pesticidrester i fødevarer, som DTU Fødevareinstituttet udarbejder i samarbejde med Fødevarestyrelsen. Rapporten publiceres i sidste halvdel af året efter det år, hvor prøverne er udtaget.

Find kvartalsrapporten og tidligere årsrapporter samt flere oplysninger om pesticidrester på DTU Fødevareinstituttets website.