Jordnødder. Foto: Colourbox.dk

Første danske tal for sygdomsbyrden ved peanutallergi

Fødevarer, fisk og landbrug Ernæring og kostvaner Sundhed og sygdomme

Forskere ved DTU har for første gang udregnet sygdomsbyrden ved peanutallergi. Data om sygdomsbyrde kan bl.a. bruges til at prioritere sundhedsvæsenets indsatser.

Beregninger af sygdomsbyrden ved forskellige sygdomme giver sammenlignelige – og dermed bedre – data om betydningen af de undersøgte sygdomme på folkesundheden. Den viden kan beslutningstagerne bruge til at prioritere sundhedsvæsenets ressourcer og indsatser.

Fødevareallergi er et voksende problem på verdensplan. Mange millioner mennesker globalt får allergiske reaktioner, som potentielt kan være livstruende, ved at spise bestemte fødevarer. Til trods for det findes kun få beregninger af sygdomsbyrden ved de forskellige allergityper for hele befolkninger.

En af de mest alvorlige fødevareallergier

Forskere ved DTU Fødevareinstituttet har beregnet sygdomsbyrden i enheden DALY (se beskrivelsen til højre) ved peanutallergi i Danmark. 

Peanutallergi er en af de mest alvorlige former for fødevareallergi set i forhold til udbredelse og alvoren af de helbredsmæssige konsekvenser, den medfører. Den fører til langt de fleste alvorlige allergiske reaktioner, anafylaktiske chok, som kræver adrenalinbehandling og er årsag til flest dødsfald. 

Livskvalitetsforringelserne er desuden betydelige – både for allergikerne selv, men også deres familier, som må ændre deres kost og leve med frygten for uforvarende at komme til at spise peanuts.

Tab af livskvalitet bidrager stort til sygdomsbyrden

DTU Fødevareinstituttets forskerne har opgjort sygdomsbyrden for peanutallergi til et årligt tab af 906 raske leveår (DALY) i Danmark. Hovedårsagen er tab af livskvalitet, hvorimod fatalt anafylaktisk chok forårsaget af peanutallergi kun bidrager minimalt til sygdomsbyrden.

Der er dog usikkerhed om livskvalitetsforringelsen ved peanutallergi i forhold til andre sygdomme, og derfor har forskerne foretaget følsomhedsberegninger. Disse beregninger vurderer sygdomsbyrden for peanutallergi til at udgøre op til 1.055 DALY, hvis livskvalitetsforringelsen antages at være sammenlignelig med astma og op til 5.115 DALY hvis den derimod er sammenlignelig med leddegigt.

Til sammenligning er sygdomsbyrden i Danmark for ukompliceret type 1-diabetes 6.874 DALY og for astma er den 13.285 DALY. Sygdomsbyrden for campylobacter, som er den mest almindelige fødevareoverførte sygdom i Danmark, har instituttet beregnet til at være 1.709 DALY.

På individniveau viser forskernes beregninger, at hver peanutallergiker i snit mister 3,4 gode leveår. Til sammenligning er tallene 0,57 for astmatikere og 5,93 for personer med type 1-diabetes. Forskernes tal er således med til at kaste lys på vigtigheden af at forske i forebyggelse, håndtering og behandling af peanutallergi. 

Læs mere

Forskernes beregninger er beskrevet i et ’letter to the editor’ for det videnskabelige tidsskrift Allergy: The disease burden of peanut allergy in Denmark measured by disability adjusted life years (DALYs). Det er så vidt vides første gang, sygdomsbyrden ved peanutallergi er beregnet for en hel befolkning.

På DTU Fødevareinstituttets website kan du læse mere om instituttets forskning i sygdomsbyrden for forskellige sygdomme: Beregning af den reelle sygdomsbyrde.

Læs også om instituttets at arbejde med at udvikle nye og forbedrede strategier til at forebygge, håndtere og behandle fødevareallergi: Forskningsgruppen for Fødevareallergi.