Image: Colourbox.dk

360 grader rundt om fødevarernes effekter

Fødevarer, fisk og landbrug Ernæring og kostvaner Fødevaresikkerhed Matematisk modellering Sundhed og sygdomme

Ved at se på både de positive og negative sundhedsmæssige egenskaber i fødevarer er forbrugere og myndigheder bedre rustet til at forudse sundhedseffekter af enkelte fødevarer, næringsstoffer og hele kosttyper. DTU Fødevareinstituttet er førende indenfor helhedsvurderinger.

Helhedsvurderinger gør det muligt at kvantificere, sammenholde og måle på sundhedseffekten af den enkelte fødevarer eller på hele grupper af fødevarer.

Helhedsvurderingerne bliver blandt andet brugt til at se den sundhedsmæssige nettogevinst i at spise efter de officielle kostråd eller følge en bestemt diæt, som kan holdes op mod, hvad gennemsnitsdanskeren spiser.

"Ambitionen er at kunne udnytte og strømline endnu flere data, så helhedsvurderingerne hurtigere kan komme ud i offentligheden. Det vil f.eks. gøre det muligt hurtigt at helhedsvurdere forskellige kosttrends, lige når de rammer forbrugerne. I dag tager det for lang tid, og ofte er trenden forsvundet, når resultaterne er klar."
Forskningsgruppeleder, seniorforsker Morten Poulsen

Beregningerne gør det også muligt at se på segmenterede befolkningsgrupper, og at undersøge, hvad der sker med helbredet, hvis en fødevare erstatter
en anden.

Sæt ind, så færrest bliver syge

Ud over fødevarer kan helhedsvurderingerne blive brugt til at se på sygdomsbyrden i befolkningen fremkaldt af forskellige kemikalier, sygdomsfremkaldende mikroorganismer, fødevareforureninger og ernæringsmæssige risikofaktorer som et højt indtag af sukker eller et lavt indtag af frugt og grønt.

Resultaterne hjælper myndigheder og fødevareproducenter til at vurdere, hvor de skal sætte ind, så færrest mulige bliver syge af den mad, de spiser.

Læs mere

Læs mere om DTU Fødevareinstituttets arbejde med helhedsvurderinger i en artikel i DTU Fødevareinstituttets 60 års jubilæumsskrift: 360 grader rundt om fødevarernes effekter.

DTU Fødevareinstituttet fejrer i år 60 års fødselsdag, da det den 5. juni 1959 blev besluttet at etablere et nationalt fødevareinstitut i Danmark. I løbet af 2019 vil artiklerne i jubilæumsskriftet blive offentliggjort.

Se også artiklen: I frontlinjen for sund, sikker og bæredygtig mad samt Fødevarer, vi kan stole på.

DTU Fødevareinstituttet forebygger sygdom og fremmer sundhed

Forbrugerne går i stadig stigende grad op i deres sundhed. Magasiner og nyhedsmedier bugner med råd om at spise sundt, motionere mere og i det hele taget leve sundere – og efterspørgslen efter sunde og sikre fødevarer stiger fortsat. 

Men samtidig bliver flere og flere ramt af infektionssygdomme og livsstilssygdomme, og kemikaliepåvirkninger kan føre til kræft og true vores evne til at få børn. 

Derfor er forskning, som forebygger sygdom og fremmer sundhed, vigtig.

Størstedelen af DTU Fødevareinstituttets forskningsprojekter, rådgivning til myndigheder, samarbejde med virksomheder og undervisningsaktiviteter har netop som grundlæggende vision at gøre en forskel ved at forebygge sygdomme og fremme sundhed indenfor en lang række områder.

 

 • antibiotikaresistens
  uønskede effekter af kemiske stoffer
 • ernæring
 • fødevareallergi
 • mikrobiologisk fødevaresikkerhed
 • hygiejnisk design i fødevareproduktionen
 • helhedsvurdering af sundhedseffekter
 • kemisk fødevareanalyse
 • nanomaterialer i fødevarer
 • risikovurdering
 • tarmsundhed
 • udvikling af sunde fødevarer og ingredienser

 

Image: DTU Fødevareinstituttet