Flere familier får hjælp til at skære ned på det søde

Et pilotprojekt fra DTU Fødevareinstituttet har hjulpet børnefamilier i Hvidovre med at skære ned på det søde. Nu vil Fødevarestyrelsen udbrede projektet ’Er du for sød?’ til flere kommuner. DTU Fødevareinstituttet skal stå for evalueringen.

Blandet slik. Foto: Colourbox.dk
 

•  DTU Fødevareinstituttet har sammen med Hvidovre Kommune gennemført pilotprojektet ”Er du for sød?”. Projektet kørte over en treårig periode, hvor værktøjer blev udarbejdet og afprøvet. Sundhedsplejen brugte værktøjerne til at tale om søde vaner med familier med børn i 0.klasse. Målet var at skabe sundere hyggevaner i børnefamilier.

•  Resultaterne viste, at børnenes indtag af søde sager og søde drikke faldt med 13% på trods af, at værktøjerne blev afprøvet under Corona-nedlukningen, hvor danskernes forbrug af søde sager og søde drikke steg markant. Børn med det højeste indtag før interventionsperioden reducerede deres indtag mest.

•  For stort indtag af søde drikke kan øge risikoen for vægtøgning og overvægt. Blandt 6-7-årige har 16% af pigerne og 11% af drengene overvægt eller svær overvægt – og særligt den svære overvægt kan have fysiske og psykiske konsekvenser for alle uanset alder.

• 15 kommuner har mulighed for at deltage i projektets videreførsel. Det er stadig muligt for kommuner at vise interesse for at deltage.