Dårlige vaner fra nedlukningerne bliver hængende hos voksne danskere

Nedlukning, afstand og isolation var effektivt til at forebygge spredning af COVID-19. Men restriktionerne påvirkede også voksne danskeres kost- og aktivitetsvaner og har forværret folkesundheden og fedmeepidemien, viser en undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet.

DK: Fjernbetjening og chips. Foto: Colourbox | EN: Remote control and chips. Photo: Colourbox