Efterårets arrangementer i DTU Fødevareinstituttet

Glæd dig til en række spændende arrangementer i DTU Fødevareinstituttet i efteråret 2023. Sæt kryds i kalenderen og husk at tilmelde dig.

DK: Efteraarsblade. Foto: Colourbox | EN: Autumn leaves. Photo: Colourbox