Arsen i ris og risprodukter kan være forbundet med kræft

Uorganisk arsen, som er mest almindelig i ris og i risprodukter, kan være årsag til kræft. Det viser en opdateret risikovurdering fra Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA.

DK: Tallerken med ris. Foto: Colourbox| EN: Plate with rice. Photo: Colourbox