Antibiotikaresistens er stadig udbredt i EU

Resistens i salmonella og campylobacter overfor almindeligt anvendte antibiotika er fortsat et problem både blandt mennesker og dyr i Europa. Det viser en rapport med nye tal fra EU, som også peger på positive tendenser.

DK: Agarplade (antibiotikaresistens). Foto:  Mikkel Adsbøl | EN: agar plate (antibiotic resistance). Photo:  Mikkel Adsbøl