Photo: Colourbox.com

Pesticidrester i kosten 1. kvartal 2020

onsdag 12 aug 20

Kontakt

Bodil Hamborg Jensen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 68

Kontakt

Pernille Bjørn Petersen
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 24

I alt 332 fødevarer er udtaget i forbindelse med den danske pesticidkontrol for 1. kvartal 2020. DTU Fødevareinstituttet har vurderet, at tre prøver udgør en sundhedsmæssig risiko, og at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes for fire andre prøver.

Hvert kvartal rapporterer DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen resultater fra den danske pesticidkontrol. Rapporten for 1. kvartal 2020 omfatter resultater for 332 konventionelle eller økologiske stikprøver og mistankeprøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter og animalske produkter, som er analyseret for pesticidrester.

Der er fundet tricyclazol i én prøve af importeret ris, triazophos i en prøve af sød basilikum fra Thailand og chlorpyrifos i en prøve af hellig basilikum fra Thailand i mængder, der overskrider grænseværdien, og som er vurderet til at udgøre en sundhedsmæssig risiko.

Derudover er chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl fundet i to prøver af mandarin fra Marokko og Spanien, en prøve af appelsin fra Grækenland og en prøve af banan fra Ecuador, der er målt i mængder signifikant over detektionsgrænsen, men under den gældende grænseværdi.

Det er ikke afklaret, om stofferne har en skadelig virkning på generne. En sundhedsmæssig risiko ved fund af stoffet kan derfor ikke udelukkes – uanset om grænseværdien er overholdt eller ej.

Fødevarestyrelsen har for chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl sendt alle analyseresultater, der er målt i mængder signifikant over detektionsgrænsen, til risikovurdering hos DTU Fødevareinstituttet. For alle disse prøver har instituttet vurderet, at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes.

Hvis pesticidindholdet i en fødevare overskrider grænseværdien, må den ikke længere sælges. Vurderes det, at indholdet kan udgøre en sundhedsmæssig risiko, bliver fødevaren også tilbagekaldt fra markedet, og en advarsel bliver sendt via EU’s advarselssystem for foder og fødevarer, RASFF. Der er således også udsendt RASFF i forbindelse med denne kvartalsrapport.

Læs mere

Se kvartalsopgørelsen: Pesticider i kosten, Pesticidkontrol af fødevarer, 1. kvartal 2020 (pdf). Kvartalsopgørelsen er udelukkende en opgørelse af de prøver, som er analyseret i det kvartal.

Resultaterne fra Fødevarestyrelsens pesticidkontrol vil blive rapporteret mere indgående i den årlige rapport om pesticidrester i fødevarer, som DTU Fødevareinstituttet udarbejder i samarbejde med Fødevarestyrelsen. Rapporten publiceres i sidste halvdel af året efter det år, hvor prøverne er udtaget. 

Find kvartalsrapporten og tidligere årsrapporter samt flere oplysninger om pesticidrester på DTU Fødevareinstituttets website.

Godkendelse af chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl er ikke fornyet

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, offentliggjorde i august 2019 et resumé af den sundhedsmæssige vurdering for chlorpyrifos og chlorpyrifos-methyl i forbindelse med en ansøgning om fornyet godkendelse af stofferne.

Resuméet viser, at toksikologiske referenceværdier ikke kan sættes for stofferne, da det ikke er muligt at afklare, om der er en skadelig virkning på generne. For stoffer med genotoksiske effekter er det antagelsen, at der ikke er en nedre tærskel for sådanne effekter. Som konsekvens heraf har DTU Fødevareinstituttet siden august 2019 vurderet, at en sundhedsmæssig risiko ikke kan udelukkes for alle indhold af stofferne.

Den 6. december 2019 blev det vedtaget i EU, at godkendelserne for begge stoffer ikke vil blive fornyet. Ikke-godkendelsen trådte endeligt i kraft den 10. januar 2020 og betyder, at medlemsstaterne skal trække alle autorisationer for de to stoffer tilbage i løbet af en måned. I februar 2020 er nye grænseværdier vedtaget for stofferne på 0,01 mg/kg, som er den nedre grænse for, hvad de anvendte analysemetoder kan detektere. De nye grænseværdier træder i kraft den 13. november 2020.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BF4B281BD-FE62-4598-A913-3B071DB2140A%7D
7 MARTS 2021