Image: Colourbox.dk

One Health overvågningsinitiativer skal inspirere til handling

torsdag 28 mar 19

Kontakt

Birgitte Helwigh
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
40 21 19 62
Erfaringer fra ti lande med samarbejde på tværs af sektorer i overvågningen af bakterier, der kan smitte mellem dyr og mennesker, er samlet i et katalog, som andre lande kan bruge som inspiration.

Det er tydeligt, at menneskers, dyrs og vores fælles miljøs sundhed og velfærd kun kan sikres i det lange løb, hvis verdenssamfundet håndterer dem samlet. Det er umuligt for en enkelt fagdisciplin, sektor eller organisation at takle de udfordringer, verden står overfor – om det så handler om udfordringer forårsaget af f.eks. sygdomsfremkaldene bakterier, antibiotikaresistens eller klimaforandringer.

Grundtanken bag One Health tilgangen er netop, at infektionssygdomme og antibiotikaresistens skal bekæmpes gennem tværfagligt samarbejde med inddragelse af alle relevante sektorer.

Det er en tilgang, som DTU Fødevareinstituttet har mange års erfaring i gennem samarbejder om national overvågning og kontrol af infektionssygdomme og antibiotikaresistens i dyr, fødevarer og mennesker. Disse erfaringer bliver brugt i rådgivning, forskning og undervisning til at fremme sundhed både i Danmark og globalt.

Lande kan inspirere hinanden til handling

Instituttet deltager på grund af denne ekspertise i et European Joint Programme kaldet ORION, som har fokus på One Health. Instituttet har i projektet indsamlet erfaringer fra forskellige lande om, hvordan organisationer og fagfolk fra forskellige sektorer arbejder sammen for at overvåge sygdomsfremkaldende mikroorganismer under en One Health tilgang.

Beskrivelser af disse One Health initiativer er nu publiceret i et idékatalog, som andre lande kan bruge til at lade sig inspirere i deres egen overvågningsindsats mod infektionssygdomme og antibiotikarestens.

To danske initiativer er med i kataloget: For det første de jævnlige netværksmøder mellem mikrobiologer, epidemiologer og beslutningstagere fra flere sektorer, som arbejder med overvågning af fødevarebårne, sygdomsfremkaldende mikroorganismer. For det andet overvågningsdelen af DANMAP, hvor flere organisationer og sektorer samarbejder om analyse af antibiotikaforbruget til mennesker og dyr samt forekomsten af antibiotikaresistens i dyr, fødevarer og mennesker, samt formidling af viden derom.

Læs mere

Hent inspirationskataloget på DTU Fødevareinstituttets website: One Health Integration in Surveillance – Inspiration and ideas.

I ORION projektet deltager 13 aktører fra syv europæiske lande. Læs mere om formålet med ORION på projektets website.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BEED608FB-41C1-4090-B339-752127954CFB%7D
10 APRIL 2021