Image supplied

Arbejdsgrupper spotter fremtidens fødevareproblemer

tirsdag 06 feb 18

Kontakt

Helle Bisgaard Korsgaard
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
40 21 20 17

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har nedsat arbejdsgrupper på tværs af lande og organisationer til at identificere mulige problemer, der kan udgøre en risiko for mennesker, dyr og planters sundhed i Europa. 

For mest effektivt at kunne beskytte folkesundheden og miljøet skal fremtidens problemer gerne identificeres så tidligt som muligt, så effektive forebyggelsesstrategier kan blive udarbejdet og implementeret.

For at holde sig på forkant har EFSA nedsat en række arbejdsgrupper med deltagere fra nationale myndigheder, forskningsinstitutioner og industri samt Verdenssundhedsorganisationen, WHO, og FN's Fødevare- og Landbrugsorganisation, FAO. Arbejdsgrupperne samarbejder på tværs af lande og organisationer om at identificere fremtidige problemer for EU i relation til nye trends indenfor fødevareproduktion og forbrugeradfærd samt effekter af globale udfordringer som klimaændringer og befolkningstilvækst. 

EFSA har udgivet en rapport, som sammenfatter aktiviteterne for 2016. Rapporten giver et overblik over en række potentielle risici som grupperne har identificeret og beskriver udviklingen af forskellige metoder og samarbejder, der er sat i gang som følge heraf.

Læs mere

Den fulde rapport ligger på EFSA’s website: EFSA’s Activities on Emerging Risks in 2016