Blæretang / Foto: Colourbox.dk

Jagten på naturens egne tilsætningsstoffer

mandag 02 dec 19

Kontakt

Egon Bech Hansen
Professor
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 03
Aromaer, emulgatorer og konserveringsmidler fylder samlet set meget lidt i vores fødevarer, men gør en meget stor forskel for fødevarers smag, tekstur og holdbarhed. Forskere fra DTU Fødevareinstituttet er gået på jagt i fødevarernes egne byggesten for at udvikle nye, naturlige og bæredygtige tilsætningsstoffer.

Tilsætningsstoffer er i flere århundreder blevet brugt til at forlænge fødevarers holdbarhed samt give dem en bedre tekstur og smag. Nutidens forbrugere efterspørger dog i stigende grad naturlige tilsætningsstoffer, der ikke kræver et E-nummer.

"Ambitionen er at overføre de metoder, vi bruger til at lede efter de nye ingredienser, til en række andre vegetabilske eller animalske restprodukter."
Professor Egon Bech Hansen

For at hjælpe industrien med at give forbrugerne, hvad de ønsker, har forskere på DTU Fødevareinstituttet udviklet metoder til at identificere naturligt forekommende tilsætningsstoffer i blandt andet fødevareproteiner, der eksempelvis kan reducere luftens harskning af fedtstoffer i fødevarer.

Læs mere

Læs mere om DTU Fødevareinstituttets forskning i naturlige tilsætningsstoffer i en artikel i DTU Fødevareinstituttets 60 års jubilæumsskrift: Jagtens på naturens egne tilsætningsstoffer.

DTU Fødevareinstituttet fejrer i år 60 års fødselsdag, da det den 5. juni 1959 blev besluttet at etablere et nationalt fødevareinstitut i Danmark. 

Se også artiklerne: I frontlinjen for sund, sikker og bæredygtig madTang og mikroalger på menuen og Ikke kun drøvtyggere kan spise græs.

DTU Fødevareinstituttet udvikler nye og bedre fødevarer til den voksende befolkning

Ifølge prognoser fra FN vil verdens befolkning vokse med mere end to milliarder mennesker over de kommende årtier, så vi i 2050 er 9,7 milliarder mennesker på kloden. Samtidig vokser middelklassen, og flere flytter fra land til by.

Det betyder, at der vil være væsentligt flere munde at mætte, og at  efterspørgslen efter sunde og nemme fødevarer stiger.

FN vurderer, at der i 2050 er brug for at producere 70 % flere fødevarer end i dag for at kunne brødføde jordens befolkning. Det vil produktionen af fødevarer i sin nuværende form næppe kunne leve op til.

Derfor har vi brug for forskning og innovation til at finde nye kilder til sunde, sikre og bedre fødevarer og fødevarekomponenter.

DTU Fødevareinstituttets vision er at gøre en forskel ved at udvikle nye og bedre fødevarer til den voksende befolkning. Instituttet finder nye råvarekilder og ingredienser, vurderer deres næringsindhold og sikkerheden ved at bruge dem – og finder på måder, de teknologisk kan produceres på.

Det skal være sundt, sikkert og helst smage godt.

 

Image: DTU Fødevareinstituttet

https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BED151C9F-48FB-4D7E-888A-E332CD43B4CF%7D
7 MARTS 2021