Image supplied

Deltag online i EFSA’s møder om bl.a. foderstoffer

tirsdag 27 mar 18
Online observatører kan tilmelde sig den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA’s åbne møder i det videnskabelige panel for foderstoffer og i den videnskabelige komite.

Interesserede observatører har i april måned mulighed for at overvære to åbne møder i EFSA via videolink.

EFSA ønsker med de åbne panelmøder at skabe bedre forståelse for panelernes arbejde med bl.a. at udarbejde risikovurderinger. Observatører får mulighed for at interagere med og stille spørgsmål til panelernes videnskabelige eksperter.

Den videnskabelige komité

På dagsordenen for mødet den 11.-12. april er bl.a. en diskussion af nye retningslinjer for, hvordan man bedst kommunikerer om usikkerheder i videnskabelige vurderinger og en diskussion af nye retningslinjer for, hvordan man bedst risikovurderer kemikaliecocktails.

Komitéen arbejder med generelle spørgsmål som harmonisering af risikovurderingsmetoder og udvikling af nye metoder.

Det videnskabelige panel for foderstoffer

På dagsordenen for mødet den 17.-19. april er blandt andet en diskussion af en række ansøgninger om brug af forskellige tilsætningsstoffer i foder samt en gennemgang af et online værktøj, som kan beregne, hvor meget forbrugere vil blive eksponeret for tilsætningsstoffer, der kommer i foder.

Panelet giver EU kommissionen forskningsbaseret rådgivning om sikkerheden og/eller virkningen af tilsætningsstoffer og andre produkter eller stoffer, der bliver brugt i foderstoffer.

Læs mere

På EFSA’s website er en nærmere beskrivelse af panelernes arbejdsområder og medlemmer samt dagordner og referater fra tidligere møder:

Læs også på EFSA’s website, hvordan du tilmelder dig de åbne panelmøder og om retningslinjerne for deltagelse . Her er desuden en liste over de øvrige åbne panelmøder, EFSA holder i løbet af 2018, hvor observatører kan deltage.

Vær opmærksom på, at spørgsmål indsendt sammen med tilmelding får førsteprioritet ved panelmøderne.

Kontakt

Spørgsmål om møderne kan sendes til publicmeetings@efsa.europa.eu.