Photo: Mikkel Adsbøl

FN fremhæver dansk antibiotikasucces

torsdag 21 feb 19
I kampen mod antibiotikaresistens kan andre lande lade sig inspirere af Danmarks erfaringer med at reducere antibiotikaforbruget til svin, fremhæver FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO.

Stigende antibiotikaresistens er ifølge Verdenssundhedsorganisationen en af de største trusler mod menneskers sundhed.

For at afværge problemer med udvikling af resistente bakterier i Danmark har myndigheder, forskere og erhvervsorganisationer gennem de sidste 25 år på videnskabelig og systematisk vis arbejdet målrettet på at kontrollere brugen af antibiotika til både mennesker og dyr. Det er sket uden at gå på kompromis med hverken dyrevelfærd eller produktionen.

En rapport fra FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO, viser, hvordan det danske samarbejde har gjort det muligt at udfase brugen af antibiotiske vækstfremmere i svineproduktionen, samt at reducere antibiotikaforbruget til behandling af dyr.

Forskning fra bl.a. DTU Fødevareinstituttet i, hvordan resistens udvikles og overføres, ligger til grund for mange af de initiativer, som de danske myndigheder i tidens løb har indført og industrien i flere tilfælde frivilligt har taget initiativ til.

Initiativer tæller f.eks. stop for brugen i svin af antibiotikatyper, der er kritisk vigtige i behandlingen af sygdomme i mennesker, samt Gult kort-ordningen, som påbyder besætninger med højt antibiotikaforbrug at bruge mindre.

Instituttet er også en af samarbejdspartnerne bag DANMAP-programmet, der overvåger både brugen af antibiotika til mennesker og dyr samt forekomsten af antibiotikaresistens blandt bakterier i dyr, mennesker og fødevarer.

Lande bør lade sig inspirere af hinanden

FAO’s erklærede formål med rapporten er at vise hvor store resultater, det er muligt at opnå gennem samarbejde på tværs af sektorer. 

Opgaven med at tackle problemet med udvikling og spredning af antibiotikaresistens kan nemlig kun løses ved at lande lader sig inspirere af hinandens erfaringer, melder FAO.

Læs mere

Rapporten er tilgængelig fra FAO’s website: Tackling antimicrobial use and resistance in pig production. Ud over den engelske version, er rapporten også tilgængelig på kinesisk og spansk. 

Læs mere om antibiotikaresistens og den forskning, som DTU Fødevareinstituttet udfører for at øge viden om resistente bakterier, der kan hjælpe til at bekæmpe resistens på instituttets temasite om antibiotikaresistens.

One Health tilgang

Den tværfaglige tilgang til at nedbringe antibiotikaforbruget i svinesektoren er et godt eksempel på, hvordan problemer kan blive håndteret ud fra en One Health tankegang. 

One Health bygger på den forståelse, at de sygdomsrisici og udfordringer, der opstår i det komplekse samspil mellem dyr, fødevarer, mennesker og miljø skal håndteres ved at fokusere samlet på alle områder på tværs af sektorer.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7BE69F6869-A927-4039-B31F-220E1EF86F91%7D
10 APRIL 2021