Photo: Colourbox.com

Pesticidrester i kosten 3. kvartal 2017

mandag 22 jan 18

Kontakt

Bodil Hamborg Jensen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 68

Kontakt

Pernille Bjørn Petersen
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 24

Den danske pesticidkontrol for 3. kvartal 2017 viser, at ingen af de påviste sprøjterester udgør en sundhedsmæssig risiko bortset fra tre prøver.

DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen rapporterer hvert kvartal resultater fra den danske pesticidkontrol.

Den kvartalsvise rapportering omfatter i 3. kvartal 2017 resultater fra 536 konventionelle eller økologiske stikprøver af frugt, grøntsager, korn, forarbejdede produkter og kød. Af alle prøver af fødevarer, som er analyseret for pesticidrester, blev tre prøver af henholdsvis udenlandske ris, longkong og pitaya vurderet til at kunne udgøre en sundhedsmæssig risiko.

En overskridelse af grænseværdien fører til, at markedsføring af fødevaren bliver stoppet. Når der er en sundhedsmæssig betænkelighed ved overskridelsen, bliver fødevaren desuden tilbagekaldt fra markedet. Det er også sket i disse tilfælde.

Som en konsekvens blev produkterne trukket tilbage fra markedet, og for produkterne longkong og pitaya blev en advarsel også sendt via EU’s advarselssystem for foder og fødevarer, RASFF.

Resultaterne fra Fødevarestyrelsens pesticidkontrol vil blive rapporteret mere indgående i den årlige rapport om pesticidrester i fødevarer, som DTU Fødevareinstituttet udarbejder i samarbejde med Fødevarestyrelsen.

Læs mere

Se kvartalsopgørelsen: Pesticider i kosten, Pesticidkontrol af fødevarer, 3. kvartal 2017 (pdf).