Photo: Mikkel Adsbøl

Få viden om vurdering af risici i vores mad

torsdag 20 maj 21

Kontakt

Dorte Lau Baggesen
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 07

Billedtekst

Risikoanalyse er et værktøj til at få overblik over dels sandsynligheden for, at en uønsket hændelse indtræffer samt konsekvenserne af det, hvis det sker, og dels hvilke muligheder der er for at reducere sandsynligheden for, at hændelsen indtræffer. Risikoanalysen består af 3 trin: Risikovurdering (t.v.), risikohåndtering (t.h.) og risikokommunikation (midt for).
DTU Fødevareinstituttet udarbejder forskningsbaserede risikovurderinger indenfor en bred vifte af både kemiske stoffer og mikroorganismer til de danske myndigheder og som del af paneler og arbejdsgrupper internationalt. En e-artikel kan gøre dig klogere på arbejdet, og hvordan forskellige typer af risikovurderinger bidrager til, at vi ikke bliver syge af den mad, vi spiser.

I Danmark har vi et stort og varieret udbud af ernæringsrigtige fødevarer, og mange danske virksomheder er storeksportører af fødevarer. Men nogle fødevarer kan også indeholde skadelige bakterier eller kemiske stoffer, der kan udgøre en sundhedsrisiko. 

En af DTU Fødevareinstituttets særlige opgaver er derfor at vurdere mikrobiologiske og kemiske risici i hele jord-til-bord kæden og rådgive danske og udenlandske myndigheder og virksomheder på baggrund af disse risikovurderinger. På den måde bidrager instituttet til at opretholde en høj fødevaresikkerhed, så vi ikke bliver syge af den mad, vi spiser.

Bliv klogere på risikovurderinger

Gennem årene har instituttet lavet risikovurderinger af et væld af kemiske stoffer og mikroorganismer.

Det omfatter f.eks. salmonella i dyr og fødevarer, antibiotikaresistens, dioxin, akrylamid, methylkviksølv, cadmium, pesticidrester, rester af veterinære lægemidler i fødevarer, overførsel af kemikalier som ftalater og bisphenol A fra emballage til fødevarer, naturlige indholdsstoffer i tang og planter, kosttilskud, genmodificerede organismer og kombinationseffekter af kemikalier.

I en e-artikel om risikovurderinger i DTU Fødevareinstituttet kan du lære mere om arbejdet med at udarbejde risikovurderinger og forskellige typer af risikovurderinger og metoder, som ligger bag. 

Du kan også få mere viden om forskellen på risikovurderinger og risikohåndtering, som er adskilt i Danmark for at sikre, at politiske overvejelser ikke påvirker risikovurderingen.

Læs mere

Hent e-artiklen: Risikovurderinger i DTU Fødevareinstituttet (pdf).

DTU Fødevareinstituttet offentliggør så vidt muligt de rådgivningsopgaver – deriblandt risikovurderinger - som instituttet udfører for myndighederne. Instituttet rådgivningssvar til myndighederne siden 2018 kan findes på instituttets website.

Se også DTU Fødevareinstituttets temasite om risikovurderinger.