Image: DTU Fødevareinstituttet

Salmonella i svinekød kan opdages på den halve tid

tirsdag 21 mar 17

Kontakt

Jeffrey Hoorfar
Professor
DTU Fødevareinstituttet
35 88 73 79

En ny metode udviklet på DTU Fødevareinstituttet halverer den tid, det tager slagterier at teste for sygdomsfremkaldende salmonellabakterier i svinekød. Testen kan spare slagterierne penge, bl.a. ved at kødet kommer hurtigere på markedet, hvilket samtidig reducerer omkostninger til drift af kølerum.

Salmonella er skyld i en stor del af de registrerede fødevarebårne infektioner i Danmark. Blandt personer smittet med salmonella i Danmark har svinekød gennem en længere årrække været den fødevarekilde, der har forårsaget flest salmonellainfektioner. For at forhindre, at salmonellainficeret svinekød når ud til forbrugerne, tester slagterier kødet, før det forlader slagteriet.

Med nuværende testmetoder tager det mindst 10 timer at få prøvesvar. En ny metode udviklet på DTU Fødevareinstituttet kan gennemføres på mindre end fem timer. Denne halvering betyder, at det er muligt at teste prøver indenfor et skiftehold, og kødet kan dermed blive sendt hurtigere på markedet, hvilket også reducerer driftsomkostninger til kølerum og forlænger kødets holdbarhed i distributionskæden.

Optimeret prøveforberedelse og analyse

Arbejdsgangen i den nye testmetode, som er under patentering, ligner på mange måder det, som slagterierne er vant til fra de eksisterende testmetoder, hvilket letter implementeringen. Tidsbesparelsen skyldes i høj grad, at forskerne har optimeret prøveforberedelsen, men også analysedelen er ændret, så sygdomsfremkaldende bakterier hurtigere bliver påvist.

Såkaldte valideringstests, som DTU Fødevareinstituttet har foretaget, viser, at den nye metode er lige så effektiv som eksisterende metoder til at afsløre salmonella i svinekød. Metoden er derfor sendt videre for at blive godkendt efter den relevante ISO standard, så den kan tages i brug af slagterier verden over.

Læs mere

Metoden er nærmere beskrevet i en artikel i det videnskabelige tidsskrift Applied and Environmental Microbiology: Detection of Salmonella in meat in less than 5 hours by a low-cost and non-complex sample preparation method.

Læs mere om DTU Fødevareinstituttets arbejde med at udvikle nye, hurtige, kost-effektive metoder til at påvise bakterier og virus i fødevarer, foder og primærproduktionen på instituttets website.