Photo: Colourbox.com

Nye næringsstofdata for laks på det danske marked

onsdag 04 sep 19

Kontakt

Jette Jakobsen
Seniorforsker
DTU Fødevareinstituttet
20 25 91 92

Indholdet af D-vitamin i danskernes yndlingsfisk, laksen, har ikke ændret sig i løbet af de seneste 10 år, men det har fedtsyresammensætningen, viser analyser fra DTU.

Danskere elsker laks. Faktisk viser forbrugsdata, at laks i forskellige produktvarianter udgør 26% af danskernes samlede indkøb af fisk og skaldyr. Der er stort set kun opdrættet laks i danske kølediske.

Opdrættere er i løbet af de sidste ti år i stigende grad begyndt at fodre laksene med vegetabilsk foder. Om D-vitaminindholdet og fedtsyresammensætningen i laks på det danske marked har ændret sig i perioden, har DTU Fødevareinstituttet undersøgt for Fødevarestyrelsen.

Færre langkædede, flerumættede fedtsyrer

Undersøgelsen viser, at fedtsyresammensætningen er ændret i løbet af årene: Prøverne fra 2018 indeholder færre af de langkædede, flerumættede fedtsyrer, som findes specifikt i fisk, end de tidligere prøver. Fedtsyreprofilen var den samme for alle 2018 prøver uanset produktkategori (rå, koldrøget, varmrøget og gravad).

Ifølge analyserne er der ikke sket en ændring i det gennemsnitlige D-vitaminindhold i lakseprodukterne: De tidlige prøver indeholdt i gennemsnit 7.1 mikrogram per 100 gram (μg/100g) mod gennemsnitligt 6.8 μg/100g i prøverne fra 2018.

I undersøgelsen af de tidlige prøver blev alle prøver indenfor hver enkelt produktkategori kombineret i en såkaldt poolprøve og analyseret samlet. Det er imidlertid blevet langt billigere at gennemføre analyserne, og derfor har forskerne undersøgt prøverne af rå laks fra 2018 én for én.

På den måde er det muligt at se, at selvom det gennemsnitlige indhold af D-vitamin i laks er stort set uændret, dækker gennemsnittet over en stor variation de forskellige prøver af rå laks. D-vitaminindholdet spænder fra 2.9 mikrogram per 100 gram i prøven med det laveste indhold til 8.1 mikrogram per 100 gram i prøven med det højeste indhold.

Fiskefoder må indeholde mere D-vitamin

En ændring af EU-lovningen har siden maj 2019 gjort det muligt at tilsætte større mængder af D-vitamin i fiskefoder. Forventningen er, at det vil øge fiskeprodukters D-vitaminindhold og dermed D-vitaminindtaget blandt fiskespisere. D-vitaminmangel er et udbredt problem i Danmark om vinteren.

D-vitamin er bl.a. vigtigt for menneskers knoglesundhed.

Læs mere

Se alle analyseresultaterne i en rapport, som kan downloades fra DTU Fødevareinstituttets website: Næringsstofindhold i fisk og fiskeprodukter – med ekstra fokus på opdrætslaks

I analysen indgår 51 prøver af forskellige typer laks indsamlet i 2007-2009 og 35 prøver fra 2018.

De nye data fremgår af den danske fødevaredatabase, Fødevaredata, frida.fooddata.dk, som indeholder oplysninger om op til 113 næringsstoffer i mere end 1.100 fødevarer på det danske marked.