Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark

Stadig flere bliver syge af campylobacter og listeria i EU

fredag 12 feb 16

Kontakt

Birgitte Helwigh
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
40 21 19 62

Med et stigende antal registrerede sygdomstilfælde forårsaget af campylobacter er bakterien stadig den mest almindelige årsag til fødevareoverførte sygdomme i Europa. Det viser den årlige EU-rapport for 2014 over forekomsten af zoonoser, som er sygdomme, der kan smitte fra dyr og fødevarer til mennesker. Forskere fra DTU Fødevareinstituttet har været med til at udarbejde rapporten.

Viden om den fødevarebårne sygdomsbyrde er vigtig for at planlægge, hvordan man vil bekæmpe forskellige sygdomsfremkaldende mikroorganismer i fødevarekæden og forebygge sygdom i mennesker. Derfor udgiver den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, og Europæiske Center for Sygdomsforebyggelse og -kontrol, ECDC, årlige opgørelser over, hvor mange europæere er blevet syge af 14 forskellige zoonoser samt antallet af registrerede fødevareoverførte sygdomsudbrud forårsaget af disse zoonoser.

Stigning i sygdomstilfælde

Rapporten for 2014 viser, at campylobacter med 236.851 registrerede tilfælde stadig er den fødevarebårne bakterie, der gør flest europæere syge hvert år. Det er en stigning på 10% i antallet af sygdomstilfælde i forhold til året før.

I samme periode er 2.161 listeriainfektioner registreret, hvilket er en stigning på 16% fra 2013. Det er sjette år i træk, at antallet af mennesker, der bliver syge af listeriabakterier, er steget. Selvom antallet er relativt lille, er omkostningerne ved sygdommen store, da den kan føre til livstruende infektioner som blodforgiftning eller meningitis - og dødeligheden er cirka 25%.

Efter at antallet salmonellainfektioner i syv år er faldet, er en svag stigning registreret i 2014.

Læs mere

Se hele rapporten på EFSA’s hjemmeside: The European Union summary report on trends and sources of zoonoses, zoonotic agents and food-borne outbreaks in 2014 (pdf). Forskere fra DTU Fødevareinstituttet har bidraget til at udarbejde rapporten.

Se også rapporten, der viser forekomsten af zoonoser hos mennesker og i fødevarer i Danmark for 2014: Annual Report on Zoonoses in Denmark 2014 (pdf). Rapporten er udarbejdet af DTU Fødevareinstituttet i samarbejde med Statens Serum Institut og Fødevarestyrelsen.