Campylobacter fra "Centers for Disease Control and Prevention"

Campylobacter handlingsplan bygger på forskningsbaseret rådgivning fra DTU

torsdag 22 mar 18
|

Kontakt

Johanne Ellis-Iversen
Gruppeleder, seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
93 51 89 05

Kontakt

Birgitte Borck Høg
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
35 88 70 66

En ny plan for, hvordan færre danskere får en campylobacterinfektion, bygger blandt andet på forskning og rådgivning fra DTU Fødevareinstituttet.

Campylobacter er den fødevarebårne bakterie, som er skyld i flest sygdomstilfælde blandt danskere. I 2017 har Statens Serum Institut registreret 4.243 campylobactertilfælde. Forskere fra DTU Fødevareinstituttet vurderer dog, at for hvert registreret tilfælde af campylobacter, bliver yderligere 12 tilfælde ikke indberettet.

For at reducere antallet af campylobacterinfektioner har Fødevarestyrelsen siden 2008 gennemført handlingsplaner for at bekæmpe bakterien i fødekæden. Fødevarestyrelsen har den 21. marts 2018 lanceret en ny handlingsplan, der overordnet sigter mod at reducere antallet af campylobacterinfektioner med 5% om året frem til 2021.

Bag planen står en tværgående arbejdsgruppe, der omfatter myndigheder, industrien og forskere - bl.a. fra DTU Fødevareinstituttet. Den fireårige plan trådte i kraft i januar 2018 og erstatter den forrige handlingsplan, som udløb i 2017.

Baseret på videnskab

Den nye handlingsplan er designet ud fra den nuværende viden om campylobactersituationen og inkluderer flere fokusområder end den forrige, der hovedsagligt har haft indsatser på kyllingeområdet. Den hviler på et stort videnskabeligt fundament, der blandt andet inkluderer nye studier og beregninger lavet af forskere fra DTU Fødevareinstituttet.

DTU Fødevareinstituttets rolle i arbejdsgruppen har hovedsageligt været at sammenbringe, analysere og fortolke hele evidensgrundlaget. En stor del af arbejdet har bestået i at bedømme de uafhængige studier og undersøgelser, samt vurdere, om der er enighed om resultaterne og hvilke usikkerheder, der skal tages hensyn til i tolkningen af studierne.

Læs mere

Læs om den nye plan på Fødevarestyrelsens website: Campylobacter forebyggelse og bekæmpelse.

Se pressemeddelelsen fra Miljø- og Fødevareministeriet: Tarmbakterier sendes til tælling.

Læs om et studie fra DTU Fødevareinstituttet, som viser, at campylobacter er den fødevarebårne bakterie, der bidrager mest til sygdomsbyrden i Danmark: Den reelle sygdomsbyrde ved fødevarebårne infektioner.

Læs også om instituttets smittekilderegnskab for campylobacterinfektioner i nyheden: Kylling stadig hovedkilden til campylobacterinfektioner i Danmark.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B8F1B5F5D-FBE7-4FDD-A2B4-1ED62CD1FF48%7D
22 JANUAR 2020