Photo: Colourbox.dk

Næsten alle fødevarer i EU overholder pesticidreglerne

onsdag 22 aug 18

Kontakt

Bodil Hamborg Jensen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 68

Godt halvdelen af de mere end 84.600 fødevareprøver, som EU’s medlemslande har udtaget til pesticidkontrol i 2016, er helt fri for sporbare sprøjterester, viser EFSA’s årlige pesticidrapport.

Den årlige pesticidrapport for 2016 fra Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, viser, at der i 50,7% af 84.657 analyserede fødevareprøver ikke er fundet sporbare sprøjterester. Prøverne er indsamlet i de 28 EU-medlemslande samt Norge og Island og er i gennemsnit undersøgt for 230 forskellige pesticider og deres nedbrydningsprodukter.

I yderligere 45,5% af prøverne er rester fundet, som overholder de gældende EU-grænseværdier for pesticidindhold i fødevarer. I 3,8 % af prøverne er sprøjterester fundet, der overskrider grænseværdierne. Overskridelser er oftere fundet i prøver fra lande uden for EU, Norge og Island (7,2%) end i prøver fra EU lande (2,4%).

Risikovurderinger

EFSA bruger data fra rapporten til bl.a. at vurdere, om de pesticidrester, europæere er udsat for gennem kosten, udgør en risiko for deres sundhed – både på kort og på lang sigt. I begge tilfælde har EFSA vurderet, at de indsamlede data fra 2016 indikerer, at sandsynligheden er lav for, at en europæer eksponeres for indhold af sprøjterester, der udgør en sundhedsmæssig risiko.

Læs mere

Få adgang til den fulde rapport via EFSA's website: The 2016 European Union Report on Pesticide Residues in Food.

I forbindelse med offentliggørelsen af årets rapport har EFSA udviklet et simpelt grafisk værktøj, der viser rapportens vigtigste resultater - eksempelvis antal fødevareprøver udtaget til kontrol i hvert land, antal udtagne prøver inden for forskellige produktgrupper og hvor ofte grænseværdien er overskredet for forskellige pesticider. Se resultaterne på EFSA’s website

Læs om resultaterne for 2016 fra den danske pesticidkontrol i DTU Fødevareinstituttets nyhed fra den 23. november 2017: Danske afgrøder er væsentligt oftere fri for pesticidrester.