Photo: Colourbox.com

Danskere er blandt Europas mest vidende om fødevaresikkerhed

fredag 07 jun 19
Danskere ved mere om fødevarerelaterede risici end den gennemsnitlige europæer. Det viser en forbrugerundersøgelse, som den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har offentliggjort i anledning af den første internationale fødevaresikkerhedsdag.

FN har udråbt den 7. juni til at være international fødevaresikkerhedsdag (World Food Safety Day), hvor der bliver sat fokus på de utallige fordele, der er ved at kunne spise sikker mad. Dagen bliver fejret for første gang i år.

EFSA har i dagens anledning offentliggjort resultaterne af en Eurobarometerundersøgelse, der afdækker europæernes viden om og holdninger til mad og fødevaresikkerhed.

Den viser, at danskere er blandt de europæere, der ved mest om forskellige fødevarerelaterede risici. Kun svenskere og hollændere har større kendskab til 15 emner, såsom fødevarehygiejne, tilsætningsstoffer, kemiske forureninger, restindhold af antibiotika og pesticider i fødevarer. 

Blandt de emner, danskerne har hørt om, bekymrer flest sig mest om rester af antibiotika, hormoner eller steroider i kød, og dernæst om pesticidrester i fødevarer. I den anden ende af svarskalaen bekymrer kun 14% af danskerne sig mest om genmodificerede ingredienser i mad og drikkevarer og dyresygdomme fundet i dyr.

Emnet fødevaresikkerhed har generelt større interesse blandt kvinder (44%) end mænd (38%) i Europa og interessen stiger med uddannelsesniveau. Således interesserer emnet cirka en tredjedel af dem, der har forladt skolen som 15-årige, mens det er tilfældet for halvdelen af dem, der har gået i skole, til de var mindst 20 år.

Danskere vil have billig og velsmagende mad

Når europæere skal vælge fødevarer til indkøbskurven, angiver halvdelen, at fødevarernes oprindelsesland, pris, fødevaresikkerhed og smag er de faktorer, der er vigtigst for valget. Blandt danskerne er pris, oprindelsesland og smag de vigtigste faktorer for halvdelen og dernæst fødevaresikkerhed for 41% af deltagerne i undersøgelsen.

Danskerne får hovedsageligt information om fødevarerelaterede risici fra TV (74%), internettet - minus sociale medier (55%), aviser/ugeblade (54%) sociale medier (38%), radio (35%) samt venner og familie (35%).

Danskere har størst tiltro til den information om fødevaresikkerhed, de får fra videnskabsfolk, forbrugerorganisationer og myndigheder – og mindst tillid til information fra kendte personer, bloggere og influencere.

Information fører til ændret adfærd

Information om forskellige fødevarerelaterede risici har fået i alt 66% af de adspurgte europæere til at ændre adfærd eksempelvis i forhold til, hvordan de opbevarer og tilbereder maden. For de 33% har ændringen været midlertidig, mens den for de 33% er permanent.

I Danmark har 45% ændret adfærd permanent, som følge af ny viden om fødevarerelaterede risici.

Læs mere

Undersøgelsen er nærmere beskrevet i en rapport, der kan downloades fra EFSA’s website: Eurobarometer 91.3 - Food safety in the EU.

EFSA har også udarbejdet faktaark for de enkelte medlemslande, som viser, hvordan befolkningerne i landene har svaret på de forskellige spørgsmål. Faktaarkene kan downloades fra EFSA’s website.

Kontakt

EFSA Media Relations Office, Press@efsa.europa.eu.