Photo: Colourbox.com

WHO anerkender DTU Fødevareinstituttets helgenomforskning

tirsdag 23 aug 16

Kontakt

Frank Møller Aarestrup
Professor, afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 81

Kontakt

Rene S. Hendriksen
Professor MSO, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 88

DTU Fødevareinstituttet er udnævnt som Verdenssundhedsorganisationens, WHO’s, første samarbejdscenter for genomics. Derved anerkender WHO instituttets pionerarbejde indenfor forskning i brugen af helgenomsekventering – en teknologi til at afdække mikroorganismers totale DNA-profil på én gang. Gennem samarbejdet skal instituttet blandt andet være med til at bane vejen for, at teknologien kan blive rullet ud i udviklingslande som et værktøj til at overvåge og bekæmpe fødevarebårne sygdomsudbrud.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har globalt en lang række samarbejdscentre. De støtter WHO’s arbejdsprogram indenfor forskellige områder ved f.eks. at indsamle og publicere data, udvikle evidensbaserede analyseværktøjer og protokoller, samt planlægge og gennemføre træningskurser.

I Danmark har DTU Fødevareinstituttet siden årtusindskiftet været WHO’s samarbejdscenter for antibiotikaresistens i fødevareoverførte sygdomsfremkaldende mikroorganismer. I august 2016 er samarbejdscentrets område blevet udvidet til også at inkludere genomics. DTU Fødevareinstituttet er dermed blevet WHO’s første samarbejdscenter for genomics.

Genomics er studiet af alle gener i en organisme samt deres funktioner.

Pioner indenfor helgenomsekventering

Ændringen er en anerkendelse af DTU Fødevareinstituttets forskning i helgenomsekventering. Forskningen er med til at sætte den internationale standard for påvisning, overvågning og studier af global spredning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer og antibiotikaresistente bakterier.

Med det udvidede mandat skal DTU Fødevareinstituttet bl.a. rådgive WHO om den mest effektive globale brug og udveksling af data om bakteriers DNA-profiler. Instituttet skal også støtte implementeringen af teknologien i udviklingslande f.eks. igennem ringtests og reference testning.

Det nye mandat giver desuden instituttet mulighed for f.eks. at inkludere helgenomsekventering som en del af de præstationsprøvninger, der verden over skal teste referencelaboratoriers evne til at bestemme forekomsten af resistens i forskellige bakteriearter.

Kapacitetsopbygning i udviklingslande

WHO’s ambition er at hjælpe udviklingslande med at implementere teknologier til helgenomsekventering som værktøj til at overvåge og bekæmpe sygdomsudbrud. Som samarbejdscenter skal DTU Fødevareinstituttet hjælpe med at nå målet ved bl.a. at udvikle analyseværktøjer til og standarder for helgenomsekventering, der kan inkluderes i landenes sygdomsovervågning og ved at gennemføre træningskurser i brugen af teknologierne.

Læs mere

Samarbejdscentrets mandat er nærmere beskrevet på websitet for WHO Collaborating Center for Antimicrobial Resistance in Foodborne Pathogens and Genomics.

Læs også mere om DTU Fødevareinstituttets forskning indenfor helgenomsekventering på instituttets website.