Copyright: DTU Fødevareinstituttet

Huller i danskeres viden om kemikalieblandinger

onsdag 24 apr 19
Hver anden dansker ved ikke, at der kan være kombinationseffekter ved eksponering for flere kemikalier på én gang, ifølge en undersøgelse af europæeres viden om kemikalieblandinger.

Mennesker er dagligt udsat for mange forskellige kemiske stoffer. Dyrestudier viser, at eksponering for flere stoffer samtidig kan medføre sundhedsskadelige effekter – også selv om de enkelte stoffer forekommer i doser, der isoleret set ikke har vist sig at været skadelige for forsøgsdyr.

EFSA har i et stort projekt udarbejdet metoder til bedre at vurdere risikoen, når mennesker bliver udsat for flere kemikalier samtidig gennem den mad, de spiser. For mest hensigtsmæssigt at kunne kommunikere med forbrugere om kombinationseffekter har EFSA undersøgt EU borgeres viden om kemikalier, og hvad der sker, når mennesker bliver udsat for flere af dem på én gang. 

Mest bekymret for sundhedsskadelig effekt på mennesker

Sammenlignet med det europæiske gennemsnit har danskere generelt mindre viden om, hvad der kan defineres som et kemikalie. Eksempelvis ved blot 15% af danskerne, at næringsstoffer består af kemiske stoffer. Til sammenligning er 27% af alle europæere klar over det.

Færre end hver anden dansker ved desuden ifølge undersøgelsen, hvad kombinationseffekter er, hvilket er lidt lavere end det europæiske gennemsnit.

Danskere er generelt mindre bekymrede end det europæiske gennemsnit over, hvordan kemikalier indvirker på menneskers, dyrs, insekters og planters sundhed. Som andre europæere er danskere dog mest bekymret over kemikaliernes skadelige effekter på mennesker.

Danskere mener – i tråd med gennemsnittet – at kombinationseffekter er mere bekymrende, hvis de er forårsaget af menneskeskabte kemiske stoffer end hvis de skyldes naturligt kemiske stoffer.

Endelig har danskere størst tillid til, at offentlige myndigheder og forskere arbejder på at sikre, at forbrugere ikke bliver udsat for skadelige mængder af kemikalier, mens de har mindst tillid til, at industrien og journalister arbejder frem mod det mål.

Læs mere

EFSA’s undersøgelse er baseret på et online spørgeskema, som 6.859 europæere har svaret på, et semistruktureret telefoninterview med en lille gruppe journalister og et belgisk fokusgruppeinterview.

Undersøgelsens resultater er nærmere beskrevet i en rapport på EFSA website: EFSA EU Insights 2018. Chemical mixtures – awareness, understanding and risk perceptions.

På EFSA’s website kan du også finde EFSA’s gennemgang af, hvordan kemikalieblandinger bliver risikovurderet: When chemicals mix: Assessing the risks to humans, animals and the environment.

DTU Fødevareinstituttet forsker i potentielt skadelige kemiske stoffer og vurderer konsekvenserne ved udsættelse for disse stoffer i forhold til fødevare- og forbrugersikkerhed med særlig fokus på hormonforstyrrende stoffer og kombinationseffekter. Læs mere om arbejdet i et temasite om kemikaliepåvirkninger på instituttets website.

Kontakt

EFSA Media relations office, press@efsa.europa.eu.