Image: Colourbox.com

Saltindholdet i en række fødevarer kortlagt

mandag 15 okt 18

Kontakt

Heddie Mejborn
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 42

For at følge udviklingen mod at gøre danskernes kost mindre salt, har DTU Fødevareinstituttet kortlagt saltindholdet i frosne pizzaer, færdigpakkede supper, oste samt fiske- og skaldyrkonserves.

Fødevarestyrelsens Saltpartnerskab, som er et samarbejde mellem forskellige parter fra fødevareerhvervet og interesseorganisationer, har siden 2011 arbejdet på at reducere danskernes saltindtag. En vigtig del i indsatsen er virksomhedernes arbejde med at reducere fødevarers saltindhold.

Saltlisten, som partnerskabet har udviklet, indeholder vejledende mål for saltindhold i 15 overordnede fødevarekategorier, som fødevareproducenterne kan arbejde hen imod. For at følge udviklingen i fødevarernes saltindhold i forhold til de vejledende mål har DTU Fødevareinstituttet fået til opgave af gennemføre en monitorering ved hjælp af informationer, som er tilgængelige i produkternes næringsdeklaration.

 De fire første fødevarekategorier, instituttet har undersøgt, er frosne pizzaer, færdigpakkede supper, færdigpakkede oste samt fiske- og sildekonserves fra danske dagligvarebutikker.

Undersøgelsens resultater

De 68 undersøgte pizzaer indeholder i gennemsnit 1,30 gram salt per 100 gram. I alt 78% af pizzaerne overholder Saltlistens vejledende mål.

 Der er i Saltlisten vejledende mål for tre underkategorier af supper. Af de 44 supper, instituttet har undersøgt, overholder 80% de relevante mål.

Saltlisten indeholder vejledende mål for i alt 14 underkategorier af oste, og instituttet har undersøgt saltindholdet i 351 færdigpakkede oste fordelt på alle kategorier. I alt 62% overholder de relevante mål. Det gennemsnitlige saltindhold varierer meget fra ostetype til ostetype - fra 0,60 gram per 100 gram i flødeost naturel til 3,17 gram per 100 gram i Danablue.

Saltlisten har vejledende mål for tre underkategorier af fiske- og sildekonserves. Af 91 undersøgte produkter med sild i glas overholder 73% det relevante mål. Af 20 undersøgte produkter med rejer i lage overholder 35% det relevante mål. Af 77 undersøgte fiskekonservesprodukter (f.eks. tun i olie/vand) overholder 55% det relevante mål.

Læs mere

Metoden bag og resultaterne fra undersøgelserne er beskrevet i fire notater: 

https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B6C480B56-A9AE-4D6B-B46B-290842233692%7D
22 FEBRUAR 2020