Image supplied

Ti år som EFSA samarbejdscenter i Danmark

tirsdag 15 jan 19

Kontakt

Birgitte Helwigh
Specialkonsulent
DTU Fødevareinstituttet
40 21 19 62

DTU Fødevareinstituttet har i ti år været bindeled mellem Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, og den danske befolkning og fødevareindustri.

Den Europæiske Fødevareautoritet, EFSA, blev i 2002 oprettet efter en række fødevareskandaler i Europa havde vist, at ansvaret for at vurdere en fødevarerelateret sundhedsrisiko ikke kan eller må blandes sammen med ansvaret for håndteringen af den.

Selvom EFSA er finansieret af EU, er det en selvstændig institution, der arbejder og fungerer helt uafhængigt af EU-Kommissionen, EU-Parlamentet og EU’s medlemsstater.

Nationale bindeled

EFSA oprettede i 2008 nationale samarbejdscentre (focal points) i alle EU’s medlemslande. Samarbejdscentrene er bindeled til de respektive landes befolkninger samt til de myndigheder, forskningsinstitutioner og erhvervsvirksomheder, der arbejder inden for risikovurdering af fødevaresikkerhed og foder, ernæring, dyre- og plantesundhed eller dyrevelfærd.

DTU Fødevareinstituttet har i alle ti år varetaget opgaven som EFSA’s samarbejdscenter i Danmark og dermed bidraget til at øge fødevaresikkerheden i Europa.

Det betyder, at det i Danmark er DTU Fødevareinstituttet, som viderebringer vigtig information fra EFSA til aktører i den danske fødevaresikkerhedsarena. Det gælder både myndigheder og brancheorganisationer, samt Københavns Universitet og Aarhus Universitet. Når det er relevant, orienterer instituttet også mere bredt om nyt fra EFSA via instituttets almindelige nyhedsformidling.

Samarbejdscentret kan også hjælpe med at formidle henvendelser fra Danmark til EFSA, ligesom instituttet kan hjælpe organisationer med at blive artikel 36 godkendt, hvilket gør dem i stand til at byde ind på opgaver, som skal udføres for EFSA. Kun organisationer, som får færre end 50% af deres midler fra private kilder, kan blive artikel 36 godkendt. 

Artikel 36 indgår i EU Forordning nr. 178/2002, som blandt andet udstikker generelle principper og krav i EU’s fødevarelovgivning.

Læs mere

EFSA har udarbejdet en interaktiv tidslinje, som viser nogle af de vigtigste milepæle fra de ti år, hvor EFSA har haft samarbejdscentre i medlemslandene. Se tidslinjen på EFSA’s website.