Photo: Colourbox.dk

Græs skal gøres til en rentabel og sikker proteinkilde

fredag 11 jan 19

Kontakt

Peter Ruhdal Jensen
Professor, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
20 85 56 01

Forskere og forretningsfolk samarbejder i et projekt ledet af DTU Fødevareinstituttet om at gøre det rentabelt at udvinde og lækkert at spise protein fra græs.

I dag er græs kun noget, som drøvtyggere får serveret, men i fremtiden skal græsprotein også indgå i fødevarer til mennesker, hvis det står til folkene bag forskningsprojektet InnoGrass. GUDP (Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram) har bevilliget godt fire millioner kroner til det to et halvt-årige projekt, som er ledet af DTU Fødevareinstituttet.

I projektet skal forskerne udvikle en metode til på en rentabel måde at udvinde den størst mulige andel af proteinet fra græs. De skal også finde måder at fjerne de bitterstoffer i græsproteinet, som kan få folk til at vrænge på næsen, når de spiser det.

Forskellige virksomheder vil i projektet udvikle en række smagfulde fødevarer, såsom snackprodukter, læskedrikke og kødalternativer, der indeholder græsprotein som ingrediens.

Projektet vil endvidere undersøge græsproteinets indhold af næringsstoffer og eventuelle uønskede stoffer som toksiner og allergener. Undersøgelserne er nødvendige for at kunne ansøge den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, om at få fødevaregodkendt græsprotein, så virksomheder kan begynde at bruge det i produktionen af deres produkter.

Læs mere

Forskningsgruppen for Mikrobiel Bioteknologi og Bioraffinering ved DTU Fødevareinstituttet har fokus på effektiv biokonvertering af en bred vifte af bæredygtige råmaterialer. Læs mere om gruppens arbejde på DTU Fødevareinstituttets website.

Gennem deltagelsen i InnoGrass-projektet er DTU Fødevareinstituttet med til at understøtte FN’s Verdensmål om at sikre bæredygtige produktionsformer.

InnoGrass samarbejdspartnere

  • Aalborg Universitet
  • Biotest
  • DTU Fødevareinstituttet
  • Greenfield Innovation
  • Lihme Solutions
  • Naturli’
  • SEGES