Image supplied

Kun få overskridelser af reglerne for veterinære lægemidler i EU

torsdag 06 jun 19
|

Næsten alle rester af veterinære lægemidler og forurenende stoffer, som er fundet i prøver fra dyr og animalske produkter i EU’s medlemslande, overholder gældende EU lovgivning. Det viser en EFSA rapport, der for første gang er baseret på overvågningsdata indberettet direkte til EFSA.

Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, har fået til opgave at indsamle og offentliggøre medlemsstaternes data for tilstedeværelsen af veterinære lægemiddelrester og andre forurenende stoffer i prøver af dyr og animalske fødevarer.

EFSA’s rapport er i år for første gang baseret på overvågningsdata, der er indberettet direkte til EFSA. Rapporten viser, at der i 0,35% af de 360.293 indrapporterede prøver for 2017 er fundet ikke tilladte stoffer eller overskridelser af grænseværdierne blandt de stoffer, som landene har testet for. Det ligger på niveau med andelen af overskridelser fra de ti foregående år, hvor EFSA har bearbejdet og udarbejdet en rapport på baggrund af indberetninger til EU-Kommissionen.

I overvågningsprogrammet bliver køer, grise, får, geder, heste, fjerkræ, samt fisk og skaldyr fra dambrug testet for en lang række uønskede kemikalier – inklusiv veterinære lægemidler, mykotoksiner, farvestoffer og tungmetaller. I overvågningen bliver også fødevareprøver af mælk, æg, opdrættet og fritgående vildt, kaninkød og honning testet.

Læs mere

Rapporten kan downloades fra EFSA’s website: Report for 2017 on the results from the monitoring of veterinary medicinal product residues and other substances in live animals and animal products.

Kontakt

EFSA Media Relations Office, Press@efsa.europa.eu.