Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark

Invitation til Europæisk Antibiotikadag 2015

mandag 26 okt 15

Kontakt

Flemming Bager
Afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 69 96

Kontakt

Robert Leo Skov
Overlæge, Statens Serum Institut
32 68 83 48

Kom til Europæisk Antibiotikadag den 18. november 2015, hvor DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institutsætter fokus på humant og veterinært antibiotikaforbrug samt resistente bakterier i dyr, fødevarer og mennesker i Danmark. Europæisk Antibiotikadag 2015 vil også markere starten på en national antibiotikakampagne.

Den Europæiske Antibiotikadag bliver for ottende år i træk holdt i hele Europa den 18. november 2015 for at øge kendskabet til de risici, der er forbundet med uhensigtsmæssig og unødig brug af antibiotika. I forbindelse med dagen inviterer parterne bag den danske overvågningsrapport DANMAP til et seminar om resistens og antibiotikaforbrug i Danmark.

Forskere fra DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut vil præsentere resultaterne fra årets DANMAP-rapport, som hvert år opgør forbrug af antibiotika til dyr og mennesker samt forekomsten af antibiotikaresistente bakterier i dyr, fødevarer og mennesker i Danmark. 

Inviterede oplægsholdere vil også fortælle om nogle af myndighedernes seneste initiativer på området. Dels vil en ny national antibiotikakampagne blive lanceret, som skal sætte fokus på korrekt behandling af hoste hos erhvervsaktive voksne. Dels vil myndighederne fortælle om differentieret Gult Kort i fødevareproduktionen, som vægter brug af kritiske eller bredspektrede antibiotika hårdere end smalspektrede antibiotika.

Endelig slutter seminaret med oplæg om, hvordan helgenomsekventering bruges til at bestemme bakterietyper og til at overvåge resistente bakterier.

Læs mere

Læs programmet til seminaret på Statens Serum Instituts website.

Tid

Onsdag den 18. november 2015, klokken 13.00-16.00.

Sted

Statens Serum Institut
Gymnastiksalen
Artillerivej 5
2300 København S

Tilmelding til seminaret

Tilmeld dig seminaret via Statens Serum Instituts website senest tirsdag den 10. november 2015.