Sygdomsovervågning med ny global database

tirsdag 05 nov 13
|

Kontakt

Rene S. Hendriksen
Professor MSO, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 88

Ny teknik kan i fremtiden på et døgn afkode en bakteriers DNA. Teknikken blev brugt til at spore oprindelsen af koleraudbruddet i Haiti i 2010 og kan i fremtiden også være med til at revolutionere global sygdomsbekæmpelse. DTU Fødevareinstituttet har taget initiativ til at samle forskere fra hele verden om at udvikle en global og åben database til at kortlægge, identificere og overvåge mikroorganismer ved hjælp af teknologien i initiativet Global Microbial Identifier.

I dag tager det en uges tid at bestemme de fleste sygdomsfremkaldende bakteriers art, type og resistens over for antibiotika. Det er nødvendige informationer for at kunne diagnosticere og behandle infektioner.

Ved jordskælvet i Haiti i 2010 var der et udbrud af kolera, hvor rygterne sagde, at det var nepalesiske soldater fra FN’s fredsbevarende styrker, der bragte sygdommen til Haiti. Forskere fra DTU Fødevareinstituttet kortlagde i samarbejde med amerikanske og nepalesiske forskere, at koleraudbruddet i Haiti i 2010 stammede fra Nepal. Forskerne brugte såkaldt genomsekventering af bakterier.  Resultaterne viser styrken ved at bruge de nyeste teknologier til komplet analyse af sygdomsfremkaldende bakteriers DNA til at spore smittekilder og sygdomme.

På initiativ af DTU Fødevareinstituttet er forskere fra hele verden blevet samlet for at udvikle en global og åben database til at kortlægge, identificere og overvåge mikroorganismer ved hjælp af teknologien. Initiativet bliver kaldt Global Microbial Identifier. Bliver databasen en realitet vil det revolutionere den globale sygdomsbekæmpelse i både industrialiserede lande og udviklingslande.

Læs mere 

Se artiklen i DTU’s magasin Dynamo: Sygdomsovervågning med ny global database og læs om initiativet Global Microbial Identifier på www.globalmicrobialidentifier.org.

Læs også pressemeddelelsen: Koleraudbrud på Haiti i 2010 stammer fra Nepal.