Photo: the National Food Institute, Technical University of Denmark

Invitation til seminar om fødevareoverførte sygdomme i Danmark

tirsdag 04 aug 15
|

Kontakt

Anne Jørgensen
Afdelingssekretær
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 95

Kom til seminar om fødevareoverførte sygdomme den 25. august 2015. På seminaret offentliggør DTU Fødevareinstituttet den årlige rapport om forekomsten af sygdomme, der kan smitte fra dyr og fødevarer til mennesker. Fokus er på de væsentligste temaer fra overvågningen, som for eksempel salmonellasmittekilderegnskabet, der anslår, hvor salmonellainfektionerne kom fra i 2014.

Hvert år får danskere sygdomme, der overføres med de fødevarer, vi spiser. På et seminar arrangeret af DTU Fødevareinstituttet vil oplægsholderne præsentere highlights fra den årlige rapport om sygdomsfremkaldende organismer i fødevarer, dyr og mennesker i Danmark.

Hvilke fødevarer har været årsag til salmonellainfektioner i mennesker i 2014? Hvilke sygdomsudbrud er der registreret i 2014? Hvordan blev sidste års alvorlige listeriaudbrud opklaret, og hvilke tiltag kan styrke indsatsen mod Listeria?

Det er nogle af de spørgsmål, oplægsholderne vil forsøge at besvare på et åbent seminar i anledningen af, at DTU Fødevareinstituttet offentliggør den årlige rapport om forekomsten af sygdomme, der kan smitte fra dyr og fødevarer til mennesker. Oplægsholderne kommer fra DTU Fødevareinstituttet, Statens Seruminstitut og Fødevarestyrelsen.

Seminaret indgår i rækken af åbne institutseminarer, som DTU Fødevareinstituttet løbende holder om instituttets forskning, forskningsbaserede rådgivning og aktuelle emner.

Program

Foreløbigt program indeholder oplæg om:

Zoonosesituationen
Salmonella smittekilderegnskabet
Fødevareoverførte udbrud
Listeria - udbrud og nye initiativer
Seroepidemiologisk undersøgelse for human infektion med salmonella og campylobacter
Virulensfaktorer i Verotoxin-producerende E. Coli

Afdelingschef Flemming Bager fra DTU Fødevareinstituttet byder velkommen til og afslutter seminaret.

Klokken ca. 14 vil der være en pause med let servering.

Endeligt program med oplægsholdere er færdigt senest i uge 33.

Tid

Tirsdag den 25. august 2015 kl. 13.00–15.30

Sted

DTU Fødevareinstituttet
Mørkhøj Bygade 19
Bygning C
2860 Søborg

Mødelokale C-102 ved kantinen

Tilmelding

Det er gratis at deltage i seminaret. På grund af begrænset deltagerantal er tilmelding dog nødvendig. Tilmeld dig senest fredag den 21. august 2015.