Photo: National Food Institute, Technical University of Denmark

Viden om spisevaner til hjælp i udbrudseftersporing

torsdag 26 mar 15

Viden om hvilke fødevarer, mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper spiser, kan supplere efterforskningen når kilden til et fødevarebårent udbrud skal findes. Det viser en undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet.

Arbejdet med at spore kilden til et fødevarebårent udbrud kan være meget omfattende og tidskrævende, og der anvendes en lang række redskaber i udbrudsefterforskningen. DTU Fødevareinstituttet har undersøgt, hvorvidt systematisk brug af information om patienters alder og køn koblet med viden om hvilke fødevarer, personer i den demografiske gruppe foretrækker sammenlignet med befolkningen generelt, kan bruges til at supplere udbrudsefterforskningen i jagten på den fødevare, som har forårsaget udbruddet.

I undersøgelsen er alders- og kønsfordelingen brugt fra 12 danske fødevarebårne udbrud, hvor kilden er kendt. Disse data er kombineret med tal fra DTU Fødevareinstituttets nationale kostundersøgelser, der viser, hvilke fødevarer danske mænd og kvinder i forskellige aldersgrupper spiser. Derved kan det vurderes, hvilke fødevarer bestemte patientgrupper foretrækker sammenlignet med den generelle befolkning.

Undersøgelsen viste, at i 11 af de 12 udbrud kunne en eller flere fødevarer, som svarer til den  kendte udbrudskilde, findes blandt de 25 fødevarer eller retter ud af over 200 undersøgte, som patienterne ifølge kostundersøgelserne har størst præference for i forhold til befolkningen generelt.

Metoden vurderes at kunne bidrage som et supplerende redskab i efterforskningen af fødevarebårne udbrud allerede fra tidligt i udbruddet, hvor patienternes køn og alder er blandt de få tilgængelige informationer.

Læs mere

Undersøgelsen opbygning og resultaterne er nærmere beskrevet i rapporten: Køn- og aldersfordeling hos patienter i fødevarebårne udbrud anvendt til hypotesegenerering i udbrudsefterforskningen - Danske fødevarebårne udbrud med kendt kilde (pdf).

DTU Fødevareinstituttet er en del af det nationale beredskab for udbrud af fødevare- og vandoverførte sygdomsudbrud hos mennesker. Efterforskningen af fødevare- og vandoverførte udbrud sker i et tæt samarbejde mellem Fødevarestyrelsen, Statens Serum Institut og DTU Fødevareinstituttet.