Image: WaSeaBi

Fiskeindustrien skal udnytte egne restprodukter

onsdag 29 maj 19

Kontakt

Charlotte Jacobsen
Professor, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
23 27 90 75

Et europæisk forskningsprojekt med DTU Fødevareinstituttet i spidsen skal udvikle teknologiske løsninger, der kan gøre restprodukter i fiskeindustrien til en indtægtskilde. Projektet skal bl.a. undersøge, hvad der spænder ben for, at fiskeproducenter bruger deres egne restprodukter til at lave nye ingredienser.

Når Royal Greenland er færdig med at fillettere torsk, smider virksomheden på nuværende tidspunkt hovedparten af de afskårne dele ud. Ligeledes ender den saltlage, Seafood Supply bruger til saltet torsk, som affald. For begge virksomheder koster det penge at skille sig af med restprodukterne.

I et nyt fireårigt europæisk forskningsprojekt, WASEABI, vil DTU Fødevareinstituttet hjælpe med at udvikle metoder og teknologier, der i stedet kan gøre restprodukter til en indtægtskilde for virksomheder som Royal Greenland og Seafood Supply. Restprodukterne indeholder nemlig både bl.a. protein og mineraler, som kan udvindes og bruges som ingrediens i andre fødevarer.

Og potentialet er stort: Den europæiske fiskeindustri forarbejder samlet set 5,1 millioner tons fisk årligt, hvoraf næsten en tredjedel ender som restprodukter, der oftest enten bliver brugt som dyrefoder eller bliver til affald.

Mulige barrierer for virksomheder og forbrugere

I WASEABI skal DTU Fødevareinstituttets eksperter bl.a. afdække, hvad der spænder ben for, at fiskeforarbejdende virksomheder bruger deres egne restprodukter til at lave nye ingredienser. De skal også afdække forbrugernes holdning til at spise fødevarer, som indeholder ingredienser lavet af noget, virksomhederne traditionelt har smidt ud.

Instituttet skal være med til at finde ud af, hvordan restprodukterne skal opbevares og konserveres, før de skal forarbejdes til ingredienser, for at sikre at fødevaresikkerheden og -kvaliteten er i top. Instituttet skal også udvikle forarbejdningsteknikker, der kan bruges til at udvinde protein og mineraler og til at producere forskellige smagsstoffer. Udvalgte teknikker vil blive skaleret op, så de kan bruges af de deltagende virksomheder i minimum pilotskala og i nogle tilfælde i fuld industriel skala.

Læs mere

WASEABI er nærmere beskrevet i en pressemeddelelse fra projektet: 4 millioner EUR til nyt EU-projekt for at sikre en mere bæredygtig udnyttelse af havets ressourcer.

I de arbejdspakker, DTU Fødevareinstituttet er involveret i, arbejder instituttet sammen med Royal Greenland, Seafood Supply, Højmarklaboratoriet og Videncenter for Fødevareudvikling, VIFU.

DTU Fødevareinstituttets arbejde med at udvikle bæredygtige teknologiske løsninger i projektet er med til at understøtte FN’s Verdensmål om at sikre bæredygtige produktionsformer.

FAKTA

  • EU’s fiskeforarbejdningsindustri har en samlet omsætning på næsten 28 mia. euro og beskæftiger mere end 122.000 mennesker
  •  I WASEABI deltager 13 partnere fra Belgien, Danmark, Frankrig, Spanien og Sverige.
  • Projektet, som har et budget på godt 4,1 millioner euro, har modtaget en EU-bevilling på knap 3,2 millioner euro.
https://www.food.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B247A7B06-B445-4664-9A2E-914B94D5EA75%7D
7 MARTS 2021