Image supplied

Høring: Tolerabel grænse for indtag af fire fluorerede stoffer

onsdag 26 feb 20
|
I en risikovurdering har den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, fastsat en grænse for det tolerable indtag af fire fluorerede stoffer, som har kendte sundhedsskadelige virkninger. Vurderingen er sendt i høring med svarfrist den 20. april 2020.

Fluorerede stoffer er kunstigt fremstillede kemiske forbindelser, der skyer vand, fedt og smuds. Derfor bliver de brugt i et utal af produkter f.eks. til fødevareemballage af pap og papir for at gøre dem vand- og fedtafvisende. Stofferne er dog problematiske, fordi de er svært nedbrydelige og ophobes i både i miljøet og i mennesker, hvor nogle af dem er skadelige for sundheden.

EFSA har udarbejdet en risikovurdering af fire fluorerede stoffer, som mennesker bliver udsat for. I vurderingen fastsætter EFSA en grænse for det tolerable ugentlige indtag fra de fire stoffer på 8 nanogram per kilo kropsvægt og konkluderer, at nogle europæere overskrider denne grænse. Vi bliver hovedsageligt udsat for de fire stoffer gennem drikkevand, fisk, frugt og æg.

Læs mere

På EFSA’s website findes en kort gennemgang af hovedpointerne i vurderingen samt link til en side, hvor risikovurderingen kan downloades, og hvor det er muligt at indsende høringssvar.

Høringsfristen er den 20. april 2020.

Se desuden fakta om fluorerede stoffer på DTU Fødevareinstituttets website.

Kontakt

EFSA Media Relations Office, Press@efsa.europa.eu.