Photo: Colourbox.dk

Næsten alle fødevarer i EU overholder pesticidreglerne

onsdag 15 apr 20

Kontakt

Bodil Hamborg Jensen
Seniorrådgiver
DTU Fødevareinstituttet
35 88 74 68

Hver anden af de mere end 91.000 fødevareprøver, som EU’s medlemslande har udtaget til pesticidkontrol i 2018, er helt fri for sporbare sprøjterester, viser EFSA’s årlige pesticidrapport.

Ifølge den årlige pesticidrapport for 2018 fra den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet, EFSA, er sporbare sprøjterester ikke fundet i 52,2% af 91.015 analyserede fødevareprøver. Prøverne er indsamlet i de 28 EU-medlemslande samt Norge og Island og er undersøgt for mere end 800 forskellige pesticider og deres nedbrydningsprodukter.

I yderligere 43,3% af prøverne er rester fundet, som overholder de gældende EU-grænseværdier for pesticidindhold i fødevarer. I 4,5% af prøverne er sprøjterester fundet, der overskrider grænseværdierne. Overskridelser er oftere fundet i prøver fra lande uden for EU, Norge og Island (8,3%) end i prøver fra EU lande (3,1%).

Risikovurderinger

EFSA bruger data fra rapporten til bl.a. at vurdere, om de pesticidrester, europæere er udsat for gennem kosten, udgør en risiko for deres sundhed – både på kort og på lang sigt. I begge tilfælde har EFSA vurderet, at de indsamlede data fra 2018 indikerer, at sandsynligheden er lav for, at europæerne eksponeres for indhold af sprøjterester, der udgør en sundhedsmæssig risiko

Læs mere

Få adgang til den fulde rapport via EFSA's website: The 2018 European Union report on pesticide residues in food.

I forbindelse med offentliggørelsen af årets rapport har EFSA udviklet et simpelt grafisk værktøj, der viser rapportens vigtigste resultater - eksempelvis antal fødevareprøver udtaget til kontrol i hvert land, antal udtagne prøver indenfor forskellige produktgrupper, og hvor ofte grænseværdien er overskredet for forskellige pesticider. Se resultaterne på EFSA’s website

Læs om resultaterne for 2018 fra den danske pesticidkontrol i DTU Fødevareinstituttets nyhed fra den 4. december 2019: Fortsat godt styr på pesticidrester i vores fødevarer.