Danmarkshistoriens største infrastrukturfællesskab om fødevarer bærer frugt

Virksomheder og forskningsmiljøer har med det fælles højteknologiske laboratoriecenter, FOODHAY sat nye standarder for samarbejde om brug af state-of-the-art forskningsudstyr til udvikling af ny viden og innovative løsninger i udviklingen af fremtidens sunde og bæredygtige fødevarer.

 DK: LC_Orbitrap_Mass_Spectrometer. Foto: Jesper Scheel | EN: LC_Orbitrap_Mass_Spectrometer. Photo: Jesper Scheel

Forskningsinfrastrukturen Open Innovation FOOD & Health Laboratory, FOODHAY, er et stort nationalt forskningsinfrastrukturprojekt, som Uddannelses- og Forskningsministeriet bidrager til med 51,5 millioner kroner. Konsortiet bag FOODHAY bidrager med et tilsvarende beløb, så den samlede investering bliver ca. 103 millioner kroner.

Bag FOODHAY står forskningsinstitutionerne Aarhus Universitet, DTU, Københavns Universitet, og Teknologisk Institut, og det indkøbte forskningsudstyr er fordelt blandt dem. Arla er strategisk partner - og både Food & Bio Cluster Denmark og Dansk Industri bidrager aktivt som repræsentanter for de danske fødevarevirksomheder.

I 2021 og 2022 har FOODHAY registreret, at platformen har ført til/indgår i hhv.:

  • 90 og 96 samarbejder mellem FOODHAY partnerne og virksomheder
  • 50 og 78 samarbejder med forskere på danske og internationale universiteter og andre forskningsinstitutioner
  • 5 og 36 publicerede artikler
  • 5 og 30 konferencepræsentationer
  • 12 og 25 bachelor- og kandidatafhandlinger
  • 12 og 22 bachelor- og kandidatkurser.