Photo: Colourbox.com

Danske børns overvægt forbindes med social ulighed

Ernæring og kostvaner Fødevarer og fiskeri
Jo længere uddannelse børns forældre har, jo lavere er forekomsten af overvægt blandt børnene, viser en ny undersøgelse fra DTU Fødevareinstituttet. Forekomsten af overvægt blandt danske 4-14-årige drenge er steget, fordi der er blevet flere overvægtige drenge af forældre med kort uddannelse.

DTU Fødevareinstituttet har undersøgt udviklingen i overvægt blandt danske 4-14 årige børn fra 2000 til 2008 med særligt fokus på sociale forskelle i børns overvægt. Undersøgelsen viser en 74% højere forekomst af overvægt blandt både drenge og piger, hvis forældre har en kort uddannelse, sammenlignet med børn, hvis forældre har en lang uddannelse.

"... initiativer rettet mod at forebygge overvægt bør målrettes forældre med kort uddannelse og deres børn."
Jeppe Matthiessen

Fra 2000 til 2008 steg andelen af overvægtige drenge i hele aldersgruppen fra 12,8% til 21,7%, mens den i samme periode stagnerede hos pigerne. Den største stigning er sket blandt de 11-14-årige drenge.

”DTU Fødevareinstituttets undersøgelse viser, at initiativer rettet mod at forebygge overvægt bør målrettes forældre med kort uddannelse og deres børn.  Der bør især sættes ind overfor drengene i denne gruppe, da det er her, der er sket den største stigning i overvægt,” siger seniorrådgiver Jeppe Matthiessen fra DTU Fødevareinstituttet.

Forskelle i drenge og pigers aktivitetsniveau  

Undersøgelsen kan ikke påvise en årsag til den stigende forekomst i overvægt, men en mulig forklaring på drenge og pigers forskellige vægtudvikling kan ligge i den måde, kønnene bruger deres fritid på.

”Vi ved, at drenge i perioden 2000-2008 er begyndt at bruge mere tid bag en skærm, men ikke mere tid på sport og motion, mens pigerne har øget deres sports- og motionsaktivitet uden at forøge deres skærmtid,” forklarer Jeppe Matthiessen.

En anden mulig forklaring er, at drenge er mindre tilbøjelige til at betragte sig selv som overvægtige og forsøge at tabe sig, fordi massemedier og reklamer ikke sætter det samme skrappe ideal for, hvor meget en mand skal veje som for en kvinde.

Alvorlige og langvarige problemer ved overvægt

Hos børn og unge kan overvægt give problemer med selvværdet, mens den hos voksne øger risikoen for alvorlige sygdomme såsom type-2 diabetes og hjerte-kar sygdomme. Overvægtige børn har større risiko for at vokse op og blive overvægtige voksne end børn med en sund vægt.

”Ved at sætte ind så tidligt som overhovedet muligt med tiltag, der hjælper børn til at udvikle en sund vægt, kan det både være med til at give børn en bedre barndom med større selvværd og bidrage til at forebygge alvorlige følgesygdomme på den lange bane,” siger Jeppe Matthiessen.

Læs mere

Undersøgelsen er præsenteret i en artikel fra Scandinavian Journal of Public Health: Trends in overweight and obesity in Danish children and adolescents: 2000-2008: Exploring changes according to parental education (pdf).

Se desuden DTU Fødevareinstituttets E-artikel om undersøgelsen: Social ulighed i overvægt blandt børn (pdf).

Undersøgelsen omfatter 1.849 børn, som deltog i Den nationale undersøgelse af danskernes kost og fysiske aktivitet 2000-2008. Find mere information om De nationale kostundersøgelser, som DTU Fødevareinstituttet løbende gennemfører, på instituttets website.

Se også nyhederne fra den 3. maj 2013: Forældres uddannelse har indflydelse på sønnernes kost og fra den 25. maj 2008: Flere overvægtige børn og unge i Danmark.