Image: DTU Fødevareinstituttet

Naturens forsvarsmekanismer kan mindske antibiotikaforbrug

fredag 01 jun 18

Kontakt

Egon Bech Hansen
Professor
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 03

Forskere på DTU har identificeret naturlige peptider, som bekæmper bakterier og derved mindsker behovet for brug af antibiotika.

Verdenssundhedsorganisationen, WHO, har udråbt antibiotikaresistens som en af de største trusler mod menneskers sundhed. Forskere ved DTU Fødevareinstituttet har i mere end to årtier arbejdet på at bremse udviklingen af resistente bakterier, bl.a. ved at finde måder at bekæmpe sygdomsfremkaldende bakterier i fødevareproduktionen uden brug af antibiotika.

Peptid bekæmper tre bakterier
"Vi søger efter metoder til at bekæmpe infektioner i husdyr uden at skulle bruge antibiotika. Det er vigtigt at begrænse eller helt eliminere anvendelse af antibiotika i den animalske produktion, uden at vi går på kompromis med dyrevelfærden."
Professor Egon Bech Hansen

Et studie fra DTU Fødevareinstituttet viser, at det naturligt forekommende peptid, Cap 18, kan bruges til at bekæmpe bakterier i fødevareproducerende dyr og derved mindske behovet for at behandle syge dyr med konventionelle antibiotika. Et peptid består af aminosyrer og udgør byggestenene i et protein.

Cap 18 er en del af dyrs primitive immunforsvar og forekommer naturligt i tårer fra kaniner.

Peptidet kan bekæmpe bakterierne Salmonella typhimurium, Y. ruckeri og A. salmonicida. Salmonella er den fødevareoverførte bakterie, der forårsager flest sygdomsudbrud i Europa, mens de to andre bakterier giver ørreder rødmundesyge og furonkulose, hvilket påfører fiskeopdrættere betydelige tab.

”Vi søger efter metoder til at bekæmpe infektioner i husdyr uden at skulle bruge antibiotika. Det er vigtigt at begrænse eller helt eliminere anvendelse af antibiotika i den animalske produktion, uden at vi går på kompromis med dyrevelfærden,” forklarer professor Egon Bech Hansen fra DTU Fødevareinstituttet.

Mere forskning i udnyttelse af proteiner

DTU Fødevareinstituttets beregninger viser, at en kommerciel produktion af Cap 18 vil være både økonomisk rentabel og praktisk mulig. Før peptidet – eller varianter af det – kan bruges som ingrediens i fødevarer eller foder, kræver det dog, at en mikroorganisme bliver udviklet, som kan producere peptidet. Effekten ved indtag af et sådant produkt bør også undersøges nærmere.

Instituttet forskere planlægger imidlertid ikke at forske videre i netop dette peptid, men arbejder på at identificere andre naturligt forekommende peptider og proteiner i kartofler og tang til brug i udviklingen af konserveringsmidler og funktionelt foder.

Læs mere

Studiet, som er gennemført i samarbejde med forskere fra KU og Aalborg Universitet, er nærmere beskrevet i en videnskabelig artikel i tidsskriftet PLOS ONE: Dissection of the Antimicrobial and Hemolytic Activity of Cap18: Generation of Cap18 Derivatives with enhanced Specificity.

Arbejdet er udført dels under et afsluttet GUDP projekt med fokus på at udvikle en husdyrproduktion uden brug af antibiotika, dels under det igangværende Innovationsfondsprojekt PROVIDE.

Læs mere om antibiotikaresistens og den forskning, DTU Fødevareinstituttet udfører for at øge viden om resistente bakterier og hjælpe til at bekæmpe resistens på instituttets temasite om antibiotikaresistens.