Photo: Colourbox.com

Kemikalier i fødevareemballage kan være hormonforstyrrende

tirsdag 24 feb 15
|

Kontakt

Anne Marie Vinggaard
Professor
DTU Fødevareinstituttet
35 88 75 49

Kontakt

Anna Kjerstine Rosenmai
Ph.d.
Bisphenol A og fluorstoffer findes i nogle typer emballager til fødevarer, men mange kemikalier i disse materialer er ikke tilstrækkeligt undersøgt for potentielt skadelige effekter. Et ph.d.-projekt på DTU Fødevareinstituttet har vist, at fødevareemballager af pap og papir kan indeholde potentielle hormonforstyrrende stoffer og at fem stoffer, der ligner bisphenol A, og mange fluorstoffer er problematiske.

Emballage til fødevarer udgør en kilde til kemikalieforurening af fødevarer, og herved kan mennesker blive udsat for kemikalierne. Bisphenol A, bliver anvendt i emballage som dåser og plastflasker, og fluorstoffer bliver anvendt til at overfladebehandle papir- og papemballager.

"Nu ved vi, at bisphenol A analogerne og fluorstofferne har potentiale for at være sundhedsskadelige i mennesker."

Det hormonforstyrrende potentiale er kendt for bisphenol A, og forsøgsdyr der udsættes for stoffet i lave niveauer i fostertilværelsen, har udvist adfærdsændringer og ændringer i brystvævets udvikling. Fluorstofferne er svært nedbrydelige i mennesker såvel som i miljøet og er blandt andet forbundet med skadelige effekter på immunsystemet i mennesker.

Data om stoffernes effekter mangler

Da bisphenol A er forbudt til nogle anvendelser i EU, kan stoffet i stigende grad blive erstattet med strukturelt lignende stoffer, såkaldte bisphenol A analoger. Data mangler dog om de analoge stoffers potentielt skadelige effekter. Ligeledes er nye alternativer til fluorstoffer introduceret på markedet, og for dem findes heller ikke toksikologiske data, det vil sige data om deres potentielt skadelige effekter.

Manglen på data er en udfordring i forbindelse med at sikre fødevaresikkerhed og ultimativt menneskers sundhed. Anna Kjerstine Rosenmai har i sit ph.d.-projekt i DTU Fødevareinstituttet undersøgt, om fem bisphenol A analoger, har potentiale for effekter, der minder om bisphenol A, og om 19 fluorerede stoffer har hormonforstyrrende potentiale.

Potentielle erstatningsstoffer er ikke et alternativ

Undersøgelsen af de fem bisphenol A analoger bisphenol B, E, F, S og 4-cumylphenol har vist, at de generelt har potentiale til at virke hormonforstyrrende i cellebaserede forsøg på linje med de effekter, som bisphenol A har. Det tyder derfor på, at bisphenol A analoger ikke er et bedre alternativ til bisphenol A.

Undersøgelsen af de 19 fluorstoffer viste også hormonforstyrrende effekter, dog med forskelligartede og i nogle tilfælde mindre markante effekter. Nogle af fluorstofferne viste østrogene effekter, mens andre viste antiandrogene effekter ved at nedsætte dannelse af det mandlige kønshormon testosteron.

”Mine undersøgelser har vist, at man skal være tilbageholdende med at erstatte kendte problematiske stoffer med stoffer, hvor toksikologiske data mangler eller ikke er fyldestgørende. Nu ved vi, at bisphenol A analogerne og fluorstofferne har potentiale for at være sundhedsskadelige i mennesker”, siger ph.d. Anna Kjerstine Rosenmai.

Teststrategi identificerer kemiske stoffer i fødevareemballage

I projektet er en teststrategi desuden udviklet til at identificere problematiske stoffer i fødevareemballager af pap og papir. Strategien består af en trin-for-trin-procedure, hvor der både bliver anvendt analytisk kemiske redskaber og cellebaserede forsøg.

Ved hjælp af strategien er det lykkes at identificere fem kemiske stoffer, som har hormonforstyrrende potentiale i to emballager: en pizzabakke og sandwichpapir. De identificerede stoffer var blandt andet bisphenol A og nogle phthalater, som har kendte hormonforstyrrende effekter i dyreforsøg. Yderligere blev et par helt nye potentielt problematiske kemikalier identificeret.

”Mange typer emballager bruges, som formentlig indeholder potentielt skadelige kemikalier, som vi bare ikke ved noget om endnu. Med projektet har vi opnået ny viden om kemikalier i fødevareemballage og udviklet en teststrategi, der kan anvendes ved vurdering af nye papir- og papemballager”, fortæller Anna Kjerstine Rosenmai.

Læs mere

Læs det danske resumé af Anna Kjerstine Rosenmais ph.d.-afhandling: Compounds in food packaging materials - toxicological profiling of knowns and unknowns (pdf).

En kopi af ph.d.-afhandlingen er tilgængelig i DTU Fødevareinstituttet. Når artiklerne i afhandlingen er publiceret, bliver hele afhandlingen tilgængelig fra www.food.dtu.dk. Send en e-mail til food@food.dtu.dk, hvis du ønsker at få besked, når det sker.