Photo: Colourbox.com

DTU booster resistensovervågningen i Afrika og Asien

torsdag 05 mar 20

Kontakt

Rene S. Hendriksen
Professor MSO, forskningsgruppeleder
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 88

Kontakt

Frank Møller Aarestrup
Professor, afdelingschef
DTU Fødevareinstituttet
35 88 62 81

OM FLEMING FUND

Fleming Fund er et britisk udviklingsprogram, der hjælper lav- og mellemindkomstlande med at tackle problemerne omkring antibiotikaresistens. Den britiske regering har øremærket 2,3 milliarder kroner til Fondens arbejde.

Fleming Fund blev oprettet med det formål at øge den offentlig bevidsthed om antibiotikaresistens, antibiotikaforbrug og resistensovervågningen, at styrke de nationale resistenslaboratorier og overvågningssystemer i Afrika og Asien, samt at hjælpe med udvikling af globale initiativer til at bekæmpe resistens.

Læs mere på Fleming Funds website.

DTU Fødevareinstituttet hjælper i tre nye projekter afrikanske lande til at implementere helgenomsekventering og Asien med at skaffe bedre data i kampen mod antibiotikaresistens.

Antibiotikaresistens er et globalt problem, da resistens i ét land kan skabe problemer ud over landets grænser, bl.a. gennem eksport af fødevarer og rejser. Et stærkt samarbejde på tværs af landegrænser er nødvendigt for at sikre adgang til pålidelige data, som beslutningstagere verden over kan bruge til at træffe vidensbaserede beslutninger om, hvordan det tiltagende problem skal tackles.

Som led i kampen mod antibiotikaresistens har DTU Fødevareinstituttet fået tildelt knap 89 millioner kroner af Fleming Fund – et britisk udviklingsprogram med et budget på mere end 2,3 milliarder kroner. Pengene skal bruges til at gennemføre tre projekter i Afrika og Asien.

Etablering af tre afrikanske referencelaboratorier for sekventering

De 55 lande i den Afrikanske Union har selv identificeret, at et af deres mest presserende behov er at inkorporere helgenomsekventering som en rutinefunktion i den eksisterende resistensovervågning. For at kunne gøre det har de brug for hjælp til at installere og håndtere det nødvendige udstyr.

Med helgenomsekventering er det muligt at kortlægge bakteriers totale DNA-profil hurtigt og relativt billigt for derved at identificere tilstedeværelsen af resistensgener og andre egenskaber.

For at imødekomme behovet i Afrika er DTU Fødevareinstituttet blevet bedt om at etablere tre sekventeringsreferencelaboratorier i Nigeria, Sydafrika og Tanzania. Instituttet skal hjælpe med at købe og installere udstyr til at sekventere bakterierne samt træne laboratoriepersonalet i, hvordan analyseresultaterne skal fortolkes. Laboratorierne vil på den måde kunne generere solide data om typen og forekomsten af resistens i landene syd for Sahara.

”I sin rolle som både WHO samarbejdscenter og FAO og EU referencelaboratorie på resistensområdet har DTU Fødevareinstituttet stor ekspertise i at opkvalificere laboratorier verden over i brugen af de nyeste teknologier. Med støtte fra DANIDA har instituttet faktisk allerede etableret et af de første sekventeringslaboratorier i Afrika,” forklarer professor MSO Rene S. Hendriksen.

Ved Fleming Fund-projektets afslutning i 2021 er det målet, at de tre laboratorier kan bruge udstyret korrekt til at generere data af høj kvalitet om forekomsten af resistens, og at de kan fungere som referencelaboratorier i forhold til de andre afrikanske lande syd for Sahara.

"De data, som laboratorierne genererer, vil de på sigt kunne bruge til at støtte beslutningstagere og rådgive myndigheder, når de skal beslutte, hvordan de vil handle i kampen mod antibiotikaresistens."
Professor MSO Rene S. Hendriksen

“De data, som laboratorierne genererer, vil de på sigt kunne bruge til at støtte beslutningstagere og rådgive myndigheder, når de skal beslutte, hvordan de vil handle i kampen mod antibiotikaresistens,” siger Rene S. Hendriksen.

Bedre data om resistens

I et andet projekt har Fleming Fund bedt DTU Fødevareinstituttet og Sydkoreas internationale vaccineinstitut om at gennemføre en kortlægningsøvelse i Asien. Målet er at få et overblik over de asiatiske referencelaboratoriers kvalitetssikringssystemer, blandt andet hvilke ringtest de deltager i, for at evaluere laboratoriernes analyseevner.

Hvis kortlægningsøvelsen afslører mangler, vil DTU Fødevareinstituttet hjælpe med videreuddannelse og udvikling af de nye tests, der måtte være brug for.

Skræddersyet fellowship

DTU Fødevareinstituttet er også udpeget af Fleming Fund som værtsinstitution for ni forskere fra Ghana og Nigeria, der har fået tildelt et toårigt fellowship (et videnskabeligt efteruddannelsesforløb). Instituttet har sammen med hver fellow skræddersyet et forløb, som har til formål at udfylde de videnshuller, både den enkelte og deres land har i forhold til resistensovervågning.

Afhængigt af deres normale arbejdsfelt og ekspertise vil de ni fellows bl.a. blive undervist i de bedste måder at opbygge overvågningsprogrammer. Undervisningen vil omfatte best practice inden for prøveindsamling, sortering, dataanalyse, fortolkning og formidling af data om antibiotikaforbrug og forekomsten af resistens samt måder at højne kvaliteten af laboratoriedata på. Det toårige forløb indeholder bl.a. forskellige e-læringsmoduler og et kort ophold i Danmark sammen med fagfæller på DTU Fødevareinstituttet.

Læs mere

Læs mere på DTU Fødevareinstituttets website om instituttets forskning inden for DNA-sekventeringsteknikker, som er med til at fastsætte internationale standarder for påvisning, overvågning og studier af global spredning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer og antibiotikaresistente bakterier. 

 Demonstration af påvisning af antibiotikaresistens i laboratorium. Foto: DTU Fødevareinstituttet  Genomsekventering i et laboratorium. Foto: DTU Fødevareinstituttet

Billede t.v.: Professor MSO Rene S. Hendriksen viser Fleming Fund-samarbejdspartnere - heriblandt Masami Takeochi fra FAO - hvordan man måler antibiotikaresistens. Billede t.h.: Laborant Ephrasia Hugho fra Kilimanjaro Clinical Research Institute i Tanzania lærer at bruge udstyr til at genomsekventere bakterier. Fotos: DTU Fødevareinstituttet.