Prorektor Henrik Wegener (th.) får overrakt de Akademiske Palmer af den franske ambassadør. Foto: Den Franske Ambassade

Prorektor Henrik Wegener bliver ridder af fransk orden

fredag 08 apr 16

Om Palmes académiques

Palmes académiques, (fr. 'akademiske palmer'), fransk orden, indstiftet 1808 for fortjenester inden for akademisk undervisning. Ordenstegnet er udformet som to palmeblade og har været forbillede for lignende ordener i andre lande.

Kilde: Gyldendal Den Store Danske

DTU’s prorektor, Henrik Wegener, er udnævnt til ridder af den franske orden l’Ordre des Palmes Académiques – på dansk kendt som De Akademiske Palmers Orden.

Henrik Wegener modtager hæderen for sin indsats inden for global fødevaresikkerhed, der i godt 20 år var omdrejningspunktet for såvel hans forskerkarriere som for hans ledelsesmæssige erfaringer.

I 1994 var Henrik Wegener den ledende kraft i etableringen af Dansk Zoonose Center, en hjørnesten i den danske indsats mod salmonella. Internationalt har han spillet en ledende rolle i etableringen af WHO’s netværk til bekæmpelse af fødevarebårne sygdomme, samt i den globale kamp mod antibiotikaresistens.

I 2006 blev han institutdirektør på Fødevareinstituttet ved Danmarks Fødevareforskning, nu DTU Fødevareinstituttet. Igennem årene har han haft tæt samarbejde med franske forskere bl.a. ved Institut Pasteur. I 2011 tiltrådte Henrik Wegener som prorektor for DTU.

I februar 2016 blev Henrik Wegener udpeget som formand for Europa-Kommissionens nydannede gruppe af uafhængige, videnskabelige rådgivere Scientific Advice Mechanism. Gruppen skal rådgive kommissionen i sager, hvor der er brug for et stærkt grundlag for at træffe beslutninger med stor betydning for europæernes hverdag. Det kan f.eks. være inden for klima, energi og fødevarer.

De akademiske palmer bliver overrakt af den franske ambassadør François Zimeray ved en ceremoni på den franske ambassade fredag den 8. april 2016.