Photo: Colourbox.com

Tænketank går ind i kampen mod madspild

onsdag 10 apr 19

Kontakt

Christine Nellemann
Institutdirektør
DTU Fødevareinstituttet
35 88 77 03

Bestyrelsen for Danmarks nye tænketank for forebyggelse af madspild og fødevaretab er klar til at trække i arbejdstøjet. Institutdirektør ved DTU Fødevareinstituttet Christine Nellemann er ét af bestyrelsesmedlemmerne.

På verdensplan går cirka en tredjedel af alle fødevarer til spilde. I Danmark udgør fødevaretab og madspild mere end 700.000 tons årligt, hvoraf husholdninger, servicesektoren og fødevareindustrien er ansvarlige for cirka en tredjedel hver.

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen har en ambition om, at Danmark skal være foregangsland i forhold til FN’s Verdensmål om madspild og fødevaretab. Han har derfor nedsat en tænketank, som skal beskæftige sig med madspild og fødevaretab i hele værdikæden fra jord til bord.

Tænketankens bestyrelsen får bl.a. til opgave at sikre et tæt samarbejde mellem myndigheder, forskningsverden, organisationer og virksomheder, der arbejder i alle led af værdikæden, så de arbejder for den samme madspildsdagsorden og trækker i samme retning.

De syv medlemmer af tænketankens bestyrelse omfatter institutdirektør ved DTU Fødevareinstituttet Christine Nellemann. Det er bl.a. DTU Fødevareinstituttets vision at producere bæredygtige teknologiske løsninger på fødevareområdet.

Læs mere

Tænketankens opgave og bestyrelsens medlemmer er præsenteret i en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet: Ny tænketank skal forebygge madspild og fødevaretab.