Photo: Colourbox.dk

Nyt partnerskab vil fremme fødevaresikkerheden globalt

tirsdag 08 nov 16

Kontakt

Christine Nellemann
Institutdirektør
DTU Fødevareinstituttet
35 88 77 03

DTU Fødevareinstituttet er gået sammen med Lunds Universitet, Hong Kong Polytechnic University og University of Bologna i et partnerskab, der vil arbejde for at fremme den globale fødevaresikkerhed. Partnerne vil samle universiteternes ekspertise og ressourcer for at tackle nogle af de mest presserende fødevaresikkerhedsudfordringer.

DTU Fødevareinstituttet, Lunds Universitet, Hong Kong Polytechnic University og University of Bologna er nye samarbejdspartnere i et fælles ’centre of excellence’ for fødevaresikkerhed. Centret er etableret i februar 2016 på initiativ fra Lunds Universitet og Hong Kong Polytechnic University og er i september 2016 udvidet med de to andre universiteter.

Formålet er at bruge de fire universiteters ekspertise og ressourcer til at fremme samarbejdet om fødevaresikkerhed blandt industri, forskere og myndigheder verden over.

Antibiotikaresistens, autenticitet og sikre fødevareemballager er blandt de mest presserende, globale udfordringer, som de samarbejdende universiteter vil tackle gennem forskning i verdensklasse og udvikling af teknologier, der kan forbedre fødevaresikkerheden.

Partnerne arbejder også på at skabe udvekslingsmuligheder for akademikere og studerende og vil på sigt gerne udvide partnerskabet med andre interessenter.

Global konference om fødevaresikkerhed

Centret vil følge op på succesen fra den første konference om global fødevaresikkerhed og teknologi, som blev holdt i februar 2016. Den næste konference bliver holdt i Danmark og Sverige fra den 31. maj til 2. juni 2017 under navnet GoFood. Konferencens mål er at øge fødevaresikkerheden gennem brug af den seneste videnskabelige viden og de nyeste teknologier.

DTU Fødevareinstiuttet og Lunds Universitet står for konferencen. Hong Kong Polytechnic University og University of Bologna er medarrangører.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/nyt-om-os/Nyhed?id=%7B83A71BD3-2507-4453-A566-6F2E2254FB87%7D
24 FEBRUAR 2020