DTU knytter teknik og biologi tættere sammen

tirsdag 10 jun 14

Læs mere

Du kan læse mere om Life Science & Bioengineering bygning 201-205 dtu.dk/campusudviklingen.
Grundstensnedlæggelsen på DTU’s største byggeri var også en fest for det tættere samarbejde mellem den biologiske og tekniske videnskab på universitetet.

”Ingeniørens arbejdsdomæne anno 2014 inkluderer i høj grad biologien.”

Sådan faldt ordene i DTU’s bestyrelsesformand Per Falholt tale om DTU’s kæmpe satsning med at investere 1,3 mia. kr. i opførelsen af det store bygningskompleks Life Science & Bioengineering bygning 201-205. Talen blev holdt ved fejringen af grundstensnedlæggelsen tirsdag den 10. juni 2014.

Per Falholt pointerede, at byggeriet giver life science-aktiviteterne på DTU en markant og samlet base på universitetets campus i Lyngby. De nye forsknings- og undervisningsfaciliteter, som fra 2016 skal benyttes af DTU Aqua, DTU Fødevareinstituttet og DTU Veterinærinstituttet, skal understøtte DTU’s mål om at være blandt Europas fem bedste tekniske universiteter.

"DTU har en opgave i at sikre, at danske virksomheder og offentlige myndigheder har adgang til viden og færdigheder, der kan konkurrere med de bedste."

”DTU har en opgave i at sikre, at danske virksomheder og offentlige myndigheder har adgang til viden og færdigheder, der kan konkurrere med de bedste. Kan vi som universitet ikke løfte den opgave, så er der tekniske universiteter i andre lande, der tager over, og så er det dér, virksomhederne vil rette deres fokus for at sikre sig adgang til de bedste forskningsmiljøer og de bedst uddannede ingeniører,” sagde Per Falholt.

Rektor Anders Bjarklev fremhævede i sin tale, at der i bygningerne skal udføres forskning, som skal bidrage med løsninger til nogle af dette århundredes største udfordringer, blandt andet hvordan vi brødføder en stadig større befolkning på Jorden, uden at det går ud over miljøet, dyrene og Jordens ressourcer.

Efter talerne forseglede Per Falholt sammen med rektor Anders Bjarklev og de tre direktører fra de indflyttende institutter en tidskapsel med visioner for den forskning, der skal udføres i bygningerne, samt særlige milepæle fra den allerede udførte forskning inden for det akvatiske og veterinære område samt fødevareområdet.