Photo: Centers for Disease Control and Prevention

Stor global interesse i online kursus om antibiotikaresistens

mandag 29 maj 17

Kontakt

Pimlapas Leekitcharoenphon
Forsker
DTU Fødevareinstituttet
35 88 71 83

På ét år har mere end 14.000 kursister fra hele verden lært om, hvordan bakterier udvikler og spreder resistens, og hvordan man tester bakterier for resistens. Det er sket via et gratis online kursus, som er udviklet på DTU Fødevareinstituttet. Instituttet har yderligere to online kurser i støbeskeen.

Eksperter fra DTU Fødevareinstituttet har i løbet af det seneste år givet mere end 14.000 kursister fra Brasilien og Bhutan til Egypten og Eritrea en indføring i antibiotikaresistens problematikken via et gratis online kursus. Siden det gratis MOOC e-læringskursus blev lanceret i juni 2016, har kursister fra hele verden blandt andet lært, hvordan bakterier udvikler og spreder resistens, og hvordan gængse metoder til at teste bakterierne bruges.

Mens nogle kursister vælger at tage de moduler, de har speciel interesse i eller har brug for mere viden om – f.eks. i forbindelse med deres studier eller for at udføre deres arbejde – har mere end 1.500 kursister gennemført hele kurset.

Gennem DTU Fødevareinstituttets rolle som Europæisk Referencelaboratorium og som WHO samarbejdscenter for antibiotikaresistens i fødevareoverførte bakterier har instituttets forskere stor erfaring i at undervise indenfor området.

Veltilfredse kursister

Feedback fra kursisterne har været overvældende positiv. De har givet kurset fire en halv ud af fem stjerner, og mange kursister har fortalt underviserne, at deres tilegnede viden har hjulpet dem i deres studier eller job.

Godt hjulpet på vej af, hvad underviserne har lært af at lancere kurset i antibiotikaresistens, er DTU Fødevareinstituttet ved at udvikle yderligere to kurser – om henholdsvis helgenomsekventering og overvågning af sygdomsfremkaldende mikroorganismer – for at flere kan få gavn af forskernes viden.

Læs mere

Der er løbende optag på det fem uger lange engelsksprogede kursus. Kurset er rettet mod personer med en interesse for antibiotikaresistens – f.eks. bachelor- eller kandidatstuderende, laboratorieteknikkere, forskere eller personer, der arbejder i sundheds- eller veterinærsektoren.

Det bliver tilbudt via Coursera, som er en international udbyder af gratis e-læringskurser. Læs om kurset på Courseras website: Antimicrobial resistance - theory and methods.

Kursister skal regne med at skulle bruge én til to timer ugentligt på studierne. Undervisningen foregår via en interaktiv lærebog, som indeholder videoer, quizzer og opgaver. Kursisterne har også mulighed for at mødes i en online studiegruppe.

Læs mere om antibiotikaresistens og den forskning, som DTU Fødevareinstituttet udfører for at øge viden om resistente bakterier og hjælpe til at bekæmpe resistens på instituttets temasite om antibiotikaresistens.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/nyt-om-os/Nyhed?id=%7B28666860-E25B-4E65-AA95-09C82A21085D%7D
28 MARTS 2020