DTU Fødevareinstituttet fokuserer forskningen

mandag 04 maj 15
|

Kontakt

Christine Nellemann
Institutdirektør
DTU Fødevareinstituttet
35 88 77 03
DTU Fødevareinstituttet har ændret organisationsstrukturen for at fokusere forskningen gennem stærke forskningsgrupper, øge det tværfaglige samarbejde, koordinere den forskningsbaserede rådgivning og skabe generel faglig fremdrift.

DTU Fødevareinstituttet har med virkning fra den 1. februar 2015 ændret organisationsstrukturen. Forskningen er nu fokuseret i 12 forskningsgrupper og én afdeling, Afdelingen for Risikovurdering og Ernæring. Den forskningsbaserede rådgivning er samtidig forankret i den omtalte afdeling, som koordinerer rådgivningsarbejdet på tværs af instituttet.

Målet med strukturændringen er at fokusere forskningen gennem stærke forskningsgrupper, øge det tværfaglige samarbejde, samle og koordinere rådgivningen og generelt skabe faglig fremdrift.

Omlægningen betyder blandt andet, at antallet af forskningsgrupper er mere end halveret fra 26 til 12.

Mission og vision

I forbindelse med organisationsændringen har instituttet samtidig præciseret, hvad instituttet arbejder for. Missionen er, at DTU Fødevareinstituttet forsker i og formidler bæredygtige og værdiskabende løsninger indenfor fødevarer og sundhed til gavn for samfund og erhverv.

Visionen er, at DTU Fødevareinstituttet skaber fremtidens velfærd gennem forskning i fødevarer og sundhed. Instituttet gør en forskel ved at producere viden og teknologiske løsninger, som:

  • Forebygger sygdom og fremmer sundhed
  • Gør det muligt at brødføde den voksende befolkning
  • Udvikler en bæredygtig fødevareproduktion.
Læs mere

Den nye organisation er præsenteret på instituttets website under Om instituttet, mens forskningsindsatsen med præsentation af forskningsgrupper og Afdelingen for Risikovurdering og Ernæring fremgår af menupunktet Forskning.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/nyt-om-os/Nyhed?id=%7B20CB6903-938D-41CD-9E8E-6BA4DF846A0D%7D
28 MARTS 2020