Foto: Joachim Rode

Ny direktør for DTU Fødevareinstituttet

fredag 19 dec 14

Kontakt

Anders Overgaard Bjarklev
Rektor
45 25 10 00

Kontakt

Christine Nellemann
Institutdirektør
DTU Fødevareinstituttet
35 88 77 03
DTU har pr. 1. januar 2015 ansat Christine Nellemann som institutdirektør for DTU Fødevareinstituttet. Hun har de seneste godt tre måneder været konstitueret i stillingen.

”Christine Nellemann er en dygtig kommunikator, og med sin lange erfaring på instituttet har hun stor indsigt i dets virke og i de mange kontaktflader med eksterne samarbejdspartnere. Jeg er glad for, at hun har sagt ja til at påtage sig opgaven,” siger DTU’s rektor, Anders Bjarklev.

Den nye institutdirektør er uddannet humanbiolog, ph.d. fra Københavns Universitet og MBA fra DTU Business. Hun har været ansat på DTU Fødevareinstituttet i mere end 15 år – først som postdoc, hvor hun forskede i effekter af hormonforstyrrende stoffer, siden som seniorforsker, forskningsleder og afdelingschef i instituttets Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering.

Selv siger Christine Nellemann i anledning af sin udnævnelse:

”Jeg har med glæde takket ja til at blive direktør for DTU Fødevareinstituttet. Vi har et fantastisk institut, som gør en forskel ved at producere viden og teknologiske løsninger til en række vigtige samfundsudfordringer. Viden og løsninger, som forebygger livsstilssygdomme og fremmer sundhed, gør det muligt at brødføde jordens voksende befolkning, og som udvikler en bæredygtig fødevareproduktion. Der er stor mening i instituttets arbejde,” siger Christine Nellemann.

Hun er desuden formand for panelet ”Environmental Pollutants” i det svenske strategiske forskningsråd, FORMAS, og bestyrelsesformand for det danske 3R-Center, som har fokus på alternativer til dyreforsøg.

https://www.food.dtu.dk/nyheder/nyt-om-os/Nyhed?id=%7B09BA2201-2035-4844-B388-73DEA997DFBF%7D
24 FEBRUAR 2020